Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
forskergruppe

Antikkens virkningshistorie

Forskningsgruppen vil undersøke politiske, sosiale og religiøse aspekter ved den «antikke arven».

Faksimilie fra en avis.
«I offerlunden ved partipolitikkens alter» Handelsminister Johan Castberg, framstilt som romersk prest, mottar offer båret fram av representanter for politiske partier og interessegrupper i forbindelse med forslaget om nye tollover. Vikingen 30–1913.
Foto/ill.:
Uten opphavsrett/Public domain

Hovedinnhold

Antikken, eller forestillingene om den antikke gresk-romerske verden, har spilt en viktig rolle i Europa og Skandinavias historie, fra middelalderen til i dag.

Forskningsgruppen vil undersøke politiske, sosiale og religiøse aspekter ved den «antikke arven». Formålet er å forstå bedre de mange måtene antikken har blitt brukt opp gjennom historien. Slik kan vi også bedre forstå hvordan begrepet antikken brukes i dag.

Vi finner referanser til perioden i forfatningsdebatter, den offentlige diskurs og politiske eksperimenter med «direkte demokrati». Antikken er også blitt en del av legitimeringsgrunnlaget for ytre høyre/ høyre-ekstreme og misogyni, både i sosiale media og på «the dark web». Dette har klare forløpere i  antikk-mytens posisjon i det nazistiske Tyskland.

Ideen om antikken har altså blitt brukt både for konstruktive og destruktive formål, ganske uavhengig av hva faghistorikerne har ment om antikkens realhistorie.

Prosjekt

Forskergruppen er sammensatt av forskere fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved UiB og andre universiteter i innland og utland, som samarbeider om et konkret prosjekt, å utgi en antologi om bruken av antikkens historie i norsk, europeisk og amerikansk samfunnsdebatt, gjennom middelalder, tidlig og moderne tid.

Følgende tema er planlagt å inngå i antologien:

 • Hva er antikkens virkningshistorie? (Amadou)
 • Hellige jomfruer fra hedensk til kristen tid (Undheim)
 • Antikken i Middelalder/ tidlig moderne tid (Melve)
 • De italienske byrepublikkene og den antikke romerske republikk (Bagge)
 • Alexander Den Store i Nord-Europa og Skandinavia (Visscher)
 • Julius Cæsar etter antikken (Ravnå)
 • Antikkens politiske systemer i liberal tenkning (Mæhle)
 • Antikken i nasjonal og autoritær tenkning i Tyskland (Sommer)
 • Antikken og de norske grunnlovsfedrene (Hatlebakk)
 • Antikken i norsk samfunnsdebatt i det 19. og 20. århundre (Seland)
 • Voldtekstkultur i antikken og den moderne verden (Koutsepetrou-Møller)
 • Samfunnsvitenskapelig forskning og antikken (Robinson)
 • Norsk bibeloversetting og offentlig debatt (Økland)

Planlagte møter/seminarer

Medio mars 2023Digitalt møte