Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Tittel på avhandlinga:

Sørlandet - fra terra incognita til sommerferieland. Fire historiske analyser av regionalitet og regionalisme.

 

Opponentar:

1. opponent: Professor Einar A. Niemi, Universitetet i Tromsø

2. opponent: Professor Jonas Frykman, Lunds universitet

Leiar av komiteen er førsteamanuensis Randi Barndon, AHKR, Universitetet i Bergen

 

Settedekan Christhard Hoffmann vil leie disputasen

 

Interesserte er velkomne!