Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Hovedinnhold

Fredagseminarene i arkeologi for vår 2009 er nå klare

 

Tid: 12.15 – 14.00


Stad: Seminarrom 1 i Øysteinsgate 3, 1.etg


16.januar: Frode Iversen, AHKR, UiB/HKM
Verksemd og planlagde prosjekt ved Kulturhistorisk Museum, Oslo


23. januar:
Gullög Nordquist
The urban mind. Cultural and environmental dynamics. En rapport från verkstadsgolvet från
ett pågående projekt
Sjå vedlegg.


6. februar: Thomas Bruen Olsen, Bergen Museum
Hjelmeset, Gloppen (Prosjekt Sandane lufthamn) 2007 - 2008. Bosetning fra steinalder til middelalder.


6. mars: Jostein Aksdal, Hordaland Fylkeskommune
Dei historiske landskap, bruk og vern. Kulturminnefredingar etter §19 og §20 i Etne ogKvinnherad.


20. mars: David Simpson, Bergen Museum
Nyare utgravingar i Bergen kommune i regi av Bergen Museum.


20. mars: Heming Hagen, Byantikvaren i Bergen
Vinkjeller-/rådhusruinen i Bergen - konservering og formidling