Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
NYE BØKER

Forbindelser mellom sør og nord

Sudanstudier fra Bergen til ære for Mahmoud Salih

Henriette og Alexandros i samtaler med Mahmoud Salih
Foto/ill.:
Howaida Abdelrahman.

Hovedinnhold

I forbindelse med åpningen av boksamlingen til Mahmoud Salih 14. oktober ble boken Connecting South and North. Sudan Studies from Bergen in Honour of Mahmoud Salih presenterte av redaktørene, stipendiat ved AHKR, Henriette Hafsaas-Tsakos og PhD-student ved Humboldt Universitetet i Berlin, Alexandros Tsakos. Boken er en hyllest til Mahmoud Salih fra personer fra Sudanmiljøet ved Universitetet i Bergen som har utviklet et vennskap med Salih gjennom de siste årene.

Mahmoud Salih har vært en sjenerøs person overfor Bergens Sudanmiljø gjennom mange år, så jeg funderte på hva vi kunne gi tilbake, forteller Henriette Hafsaas-Tsakos. Et festskrift i anledning Mahmouds 70-årsdag må være en passende gave til en bibliofil, tenkte hun, og gikk sammen med sin mann, Alexandros Tsakos, i gang med å invitere kollegaer til å bidra med en artikkel.

Boken har blitt til i rekordfart fra ideen ble unnfanget i desember 2008 til den nå foreligger. Den har mange bidragsytere fra AHKR, men også fra Institutt for sosialantropologi, Unifob Global, SKOK, Universitetsbiblioteket og Humboldt Universitetet, og boken har således blitt et tverrvitenskapelig skrift.

Festskrifter inneholder smakebiter fra flere historiske perioder i Sudan. Foruten å skrive introduksjonskapittelet sammen med Alexandros Tsakos, har Henriette Hafsaas-Tsakos skrevet om tidlig handel langs Nilen og fremveksten av hierarkier og heterarkier i Egypt og Nord-Sudan på begynnelsen av bronsealderen. Marianne Bøe har tatt for seg samarbeidet mellom Sudan og Universitetet i Bergen siden 1965. Anders Bjørkelo har skrevet om Sudan som grenseområde for Det ottomanske riket i det 19. århundret. Randi Håland har skrevet om Sudan i forhistorisk tid der Midtøstens brødkultur møter Afrikas grøtkultur. Leif Manger har tatt for seg et hittil upublisert kildemateriale om hendelser i Nubafjellene, og Gunnar Håland har skrevet om pastoralisme i en globalisert verden.

Alexandros Tsakos har skrevet om Agarik, som er den sudanske betegnelsen på grekere, og han introduserer dermed dette som betegnelsen på perioden mellom 1956 og 1971. Grekere hadde da en betydelig innflytelse i Sudan. For å illustrere dette har Alexandros nedtegnet en biografi om en kvinne med gresk far og sør-sudansk mor og hennes opplevelse av å være mellom to identiteter.

Paul Wilson og Tom Johnsen har skrevet om boksamlingen til Mahmoud Salih.

I artikkelen Juvelen i samlingen fra  "På høyden" finner en mer om Salih og samlingen.

Artikkelen Katedralen i sanden fra "På høyden"  og denne bloggen inneholder informasjon om Henriette Hafsaas-Tsakos og Alexandros Tsakos sitt fellesprosjekt fra øyen Sai på Nilen.