Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Samarbeid om digitalisering av Sudans kringkastingsarkiv

Det er inngått en intensjonsavtale mellom AHKR, UIB og Informasjonsministeriet i Sudan om samarbeid om digitaliseing og bevaring av deler av det audiovisuelle arkivet til Sudans kringkasting

Intensjonsavtale om samarbeid

For en uke siden meldte UD/den norske ambassade i Sudan at det var underskrevet et "letter of intent"  (se  "Digitalisation of historical records" i lenke) - en intensjonsavtale - mellom UiB/AHKR og Sudan Ministry of Information. 

Formålet med intensjonsavtalen er et samarbeid med sikte på scanning, digitalisering, lagring og bevaring av utvalgt materiale fra Sudans kringkasting. 

UiB og Sudan

Sentralt i arbeidet fra AHKRs side er professor Anders Bjørkelo. Bjørkelo har forsket på Sudan og Midtøstens historie og vært knyttet til Senter for Midtøsten og islamske studier ved UiB. Kontakten senteret og andre miljøer ved UiB har hatt med Sudan strekker seg langt tilbake i tid og er omtalt i tidligere artikler ("Forbindelser mellom sør og nord")

Den private samleren og forretningsmannen Mahmoud Salih fra Sudan deponerte i 2006 en stor samling bøker til UiB ("Juvelen er samlingen"). Valget av UiB var delvis på bakgrunn av den forskningen og kontakten UiB forskere har hatt med landet.

Fra forprosjekt til prosjekt?

UD ved Den norske ambassaden i Khartoum har finansiert et forprosjekt  for et evt. prosjekt. Foruten Bjørkelo har forprosjektgruppen bestått av Terje Thue fra Institutt for informasjons- og medievitenskap (infomedia), Erik Hauke Tønnesen og Morten Heiselberg fra Universitetsbiblioteket. Munna Jaffar M. Ibrahim har bistått som oversetter og kjentperson i Sudan.

Bjørkelo og den øvrige prosjektgruppen fra UiB var i Sudan i februar, og "Letter of Intent" ble signert 21. februar. I Sudan ble de presentert for arkivet til kringkastingen. De ble også presentert for fotosamlingen til Det sudanske kulturministeriet og private samlinger.

Bjørkelo forteller at et evt. samarbeid først og fremst dreier seg om det visuelle arkivet til Sudans kringkasting; dvs. videoer og evt. filmopptak. Sudans kringkasting er allerede i gang med et arbeid for å sikre radioarkivet sitt.

- Sudans kringkasting sin historie går tilbake til 40-tallet og arkivet inneholder mye spennende og unikt materiale, forteller Bjørkelo. Arkivet er også en fellesarv for både Sudan og Sør-Sudan

Dersom samarbeidsprosjektet realiseres, vil Universitetsbiblioteket og Infomedia ha sentrale roller i arbeidet med scanning og digitalisering av arkivet. Målet er at det digitaliserte arkivet skal være tilgjengelig, ikke bare for Kringkastingen i Sudan, men også for forskere i Sudan og Norge. 

UiB/AHKRs oppfølging av intensjonsavtalen består bl.a. i å søke finansiering for prosjektet. Den norske ambassaden i Khartoum(UD) er villig til å støtte prosjektet. Bjørkelo skriver nå en rapport fra forprosjektet  og forbereder en søknad om støtte til ambassaden i Khartoum.

Bjørkelo forteller ellers om stor entusiasme for prosjektet, både fra sudanske myndigheter og Den norske ambassaden under oppholdet i Sudan:

- Jeg har aldri opplevd mer oppstyr om et UiB- besøk i Sudan noensinne. Vi var i media hver dag!