Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
FORSKNINGSOPPHOLD

Fordypning og inspirasjon

Knut Andreas Bergsvik om sitt opphold som gjesteforsker i Århus

Hovedinnhold

Knut Andreas Bergsvik er vel tilbake til AHKR etter et halvt års forskningsopphold ved Århus universitet. Han kan fortelle om møter med spennende fag-/forskningsmiljøer, men også om et universitet som har gjort store, til dels omdiskuterte, organisasjonsendringer i senere tid.

Forskningsopphold

Bergsvik har forsket over lengre tid på huler og hellere, og hvordan disse har vært brukt av mennesker i ulike perioder av forhistorisk tid. Han har ledet «Hellerprosjektet», noe som har medført omfattende utgravninger på Vestlandet og mye datamateriale.

– Oppholdet i Århus ga mulighet for faglig utvikling og mulighet for å foreta grunnleggende analyser av innsamlet materiale og sluttvurderinger for publisering av dette. Dette er arbeid som krever fordypning over lengre tid. I Århus fikk jeg mulighet til å sitte i fred med dette arbeidet, forteller Bergsvik.

Han forteller også om et faglig meget stimulerende og dynamisk forskningsmiljø ved institusjonen han var gjest ved. Miljøet er svært tverrvitenskapelig orientert og også mer orientert mot kontinental arkeologi enn det Bergsvik erfarer i Bergen:

– Det merkes at Århus er nærmere Europa.

– Selv om hovedhensikten med oppholdet var å konsentrere meg om min egen
forskning deltok jeg også aktivt i seminarvirksomheten på instituttet.
Jeg presenterte selv mitt prosjekt i miljøet og fikk viktige innspill og
ideer til videre arbeid, og selvfølgelig også et godt nettverk mot
sørskandinavisk arkeologi.

Fagmiljøet i arkeologi er lokalisert i vakre omgivelser på Moesgård, et lite stykke utenfor Århus og et stykke unna campusuniversitetet. Moesgård er en gammel herregård. Arkeologene og antropologene er lokaliserte her, og det er også et museum med arkeologiske og etnografiske samlinger og utstillinger på Moesgård. Selve museet har også et betydelig forskningsmiljø.

– For meg som gjesteforsker var det veldig godt tilrettelagt, med utmerkede fasiliteter ved Moesgård, forteller Bergsvik.

Universitetet og organisasjonen

Arkeologi og antropologi er bare to av i alt elleve fag ved det som kalles Institut for kultur og samfund. De øvrige fagene er lokalisert ved universitetscampus inne i Århus. Omorganiseringen har vært mer omfattende her enn i Bergen. Administrasjonen er sentralisert og løsrevet fra fagmiljøene.

– Måten ting er blitt organisert, var svært omdiskutert blant det faglige personellet. Debattene om organisering av universitetet foregår også i stor grad i det i offentlige medier, forteller Bergsvik.

Valg av sted for gjesteopphold falt naturlig av flere grunner. Århus var et attraktivt sted å velge på grunn av det sterke fagmiljøet der. Dessuten kommer Bergsviks kone, Gitte Hansen, fra Jylland. Hun er også arkeolog og hadde forskningstermin på samme tid. I sum ble Århus et opplagt valg for Bergsvik.