Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Palmyraprosjektet. Nytt NFR-prosjekt ved AHKR

Norges forskningsråd har tildelt midler til Jørgen Christian Meyers forskning i Palmyra for perioden 2009-2012.

Hovedinnhold

Prosjektet Palmyrena. City, Hinterland, Caravan Trade between the Orient and the Occident sitt hovedmål er å klarlegge relasjonene mellom Palmyra, byens oppland og karavanehandel mellom Occidenten og Orienten og undersøke sammenhengen mellom menneskelig organisering både på mikro og makroplan og landskapsutnyttelse opp til islamsk tid.

Professor Jørgen Christian Meyer er prosjektleder. En forsker, en postdoktor og en stipendiat skal knyttes til prosjektet.