Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Cape Field School

Feltkurs i Sør-Afrika fra høsten 2009

Hovedinnhold

Høsten 2009 arrangerer Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) feltkurs i Sør-Afrika, under ledelse av Christopher Henshilwood, som nå er tilsatt som Professor i afrikansk arkeologi ved AHKR. Henshilwood har flere ganger tidligere (sist høsten 2006) gjennomført tilsvarende kurs i samarbeid med daværende Arkeologisk institutt/Unifob Global (UiB), IAKH (UiO) og Institutt for arkeologi (UiTØ). Kursene har vært veldig populære, og vi forventer mange søkere til dette opptaket.

 

På kurset får studentene innsikt i sentrale utgravings- og analysemetoder i arkeologien, men også grunnleggende kunnskap om Afrikansk arkeologi. Kursene på bachelor- så vel som masternivå danner et meget godt utgangspunkt for å spesialisere seg videre i Afrikansk arkeologi, men vil også være svært nyttig i forhold til å arbeide med andre perioder og regioner.

 

Kurset varer 2,5 måneder og arrangeres på to steder i Sør-Afrika: I Cape Town og ved De Hoop Nature Reserve. Studenter som ønsker å ta feltkurset i Sør-Afrika, må velge om de vil ta dette som en del av spesialiseringen sin i arkeologi eller om de vil ta feltkurset på masternivå.

 

Søknadsfrist er 15. april. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

 

Informasjon om høstens kurs i PDF-filer nedenfor.