Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
News

Pris til Bente Alver

Professor i folkloristikk ved AHKR, Bente Gullveig Alver, mottar heder fra svensk akademi

Hovedinnhold

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har tildelt professor Bente Gullveig Alver ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap en pris fra Jöran Sahlgrens prisfond på 60 000 svenske kroner for, som det heter i motiveringen, hennes samlede vitenska­pelige produksjon innenfor emnet folkloristikk, som blant annet har ført til en dypere forståelse av tradisjonell sykdomsbehandling og folkloristisk feltarbeid.

Overlevering av pris og diplom fant sted ved Akademiets høytidssammen­trede på Uppsala slott 6. november 2010