Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Det vestnorske hellerprosjektet

Hvordan ble huler og hellere brukt i forhistorisk og tidlig historisk tid? Hvem brukte de og hvorfor gjorde de det?

Hovedinnhold

I et nytt prosjekt ved Universitetet i Bergen ønsker vi å finne ut mer om hellerne.Prosjektet har tittelen "Det vestnorske hellerprosjektet: En tverrfaglig undersøkelse av erverv og sosial identitet i vestnorske huler og hellere fra steinalder til jernalder (7000 f.Kr. - 600 e.Kr.)".