Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Faglige tilbud og tilrettelegging

Organisering av faglige tilbud og tilrettelegginger

gamal bok
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Forskerutdanningen innbefatter en opplæringsdel på 30 studiepoeng. Disse oppnås gjennom gjennomføring av obligatorisk vitenskapsteoretisk innlegg (VITHF900, 10 studiepoeng), et emne i overførbare ferdigheter (5 studiepoeng) og 15 studiepoeng som velges ut i samarbeid med veileder.

På Det humanistiske fakultet sine nettsider kan du lese mer om opplæringsdelen.

Forskerskole

En forskerskole kan tilby kurs som kan inngå i opplæringsdelen. En relevant forskerskole for arkeologer er Dialogues with the Past ved Universitetet i Oslo.

Forskningsgrupper

Instituttet har 8 forskningsgrupper:

De fleste stipendiatene vil kjenne en naturlig tilhørighet mot en eller flere av forskningsgruppene. 

Tilbakemeldingene fra stipendiater så langt er positive til forskningsgrupper som et integrerende tiltak for stipendiater.

Sluttseminar

Instituttet tilbyr sluttseminar for alle sine ph.d.-kandidater. Dette er et seminar der en invitert ekstern kommentator gir omfattende tilbakemelding på og kritikk av en nesten ferdig avhandling.