Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Praktisk informasjon

Informasjon om praktiske forhold m.m.

skjema
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Nye stipendiater AHKR:

En stipendiat er som regel ansatt i et åremål på 3 til 4 år. Beskjed om ansettelsen kommer fra Det humanistiske fakultet, og arbeidsavtale/kontrakt utarbeides fra Personal- og økonomiseksjonen (PØS). Stipendiaten må takke ja til tilbud og undertegne kontrakt før oppstart. Det følger også med en avtale om opptak for ph.d.-utdanning ved Det humanistiske fakultet. Denne avtalen er en utdanningsavtale og ikke en arbeidsavtale.  Avtalen er i flere deler og må underskrives av institutt, kandidat, veileder og fakultet.
 

Det skal også følge med skjema for oppføring av ønsket PC-løsning. Det er viktig at skjema fylles ut så snart som mulig og sendes instituttet.
 

Instituttet har som regel ansvar for praktisk tilrettelegging av arbeidsplass for den nye stipendiaten. I den forbindelse skal det kanskje bestilles inn noe til et nytt kontor. Det kan derfor være fornuftig at stipendiaten kontakter instituttet noen uker før oppstart for å avklare behov og situasjon.
 

Ekspedisjonen ved AHKR tar seg av praktisk tilrettelegging for nye ansatte; herunder nøkler, oppretting av telefon, bestilling av PC og annet utstyr til kontoret.


Det er viktig at den nye stipendiaten ikke bruker uforholdsmessig mye tid på praktisk organisering i første fase. En tommelfingerregel er at alle vesentlige praktiske forhold, som kontor, PC, telefon, samt utfylling av nødvendige skjema, er unnagjort i løpet av første arbeidsuke.


Samtidig er det viktig at stipendiaten er klar over at noen praktiske forhold kan ta tid: PC bør bestilles minst en måned i forveien for at man skal være rimelig sikker på at den er på plass ved oppstart.