Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Å se det store bildet

Elise Dåvøy, masterprogrammet region og regionalisering

Masterprogrammet region og regionalisering gir en unik mulighet til å få innblikk i perspektiver ved flere ulike fakulteter ved UiB.

Masterprogrammet region og regionalisering gir en unik mulighet til å få innblikk i perspektiver ved flere ulike fakulteter ved UiB. En får da et større spekter av ulike tema å skrive masteroppgave om, og en får mulighet til å bruke perspektiver fra flere ulike fag i sin masteroppgave. Å studere sammen med studenter med andre spesialiseringer enn det en selv har, og som kan komme med nye innfallsvinkler på ens egen masteroppgave, kan være veldig interessant.


Jeg har valgt tverrfaglig utdanning både på bachelor- og masternivå.  Jeg tok bachelorgrad i Offentlig organisering og ledelse fra 2005 til 2008, og mastergrad i Region og regionalisering: samfunn og politikk fra 2008 til 2010. Det tverrfaglige perspektivet jeg har fått med meg både fra bachelorgraden og mastergraden gjør at jeg kan analysere problemstillinger fra ulike ståsted. Dette gjør at en blir mer anvendelig i arbeidslivet og dermed har flere ulike jobbmuligheter. En kan også brukes til flere ulike oppgaver i en bestemt jobb. I arbeidslivet er det gjerne ikke slik at man får bare bruk for en spesifikk kunnskap. Det er en fordel å være spesialist på et fagområde, men det er positivt å også være en generalist som kan se det store bildet. Jeg jobber nå som faglig ungdomssekretær i LO - Hordaland og kan dra nytte av det meste jeg noen gang har lært innen politisk teori, historie, samfunnsgeografi, organisering og mange andre fagområder.


Ved å ta master i Region og regionalisering lærer en også å sette sitt eget spesialiseringsfag inn i en mye bredere kontekst. Jeg har spesialisering i administrasjon og organisasjonsvitenskap og fikk gjennom region og regionaliseringsprogrammet satt kunnskapen min om politikk, forvaltning og organisasjon inn i en historisk, kulturell og samfunnsgeografisk kontekst. Dette utvidet min samfunnsforståelse og mitt kunnskapsnivå betraktelig.