Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Perspektiv på vår egen tid

Tone Slotsvik, master i historie

Hovedinnhold

Selv om utfordringene vi møter som enkeltmennesker og som fellesskap i dag ikke er de samme som i tidligere tider, kan historiefaget gi oss et viktig perspektiv på vår egen tid og et verktøy til å reflektere over våre egne liv.

Vi trenger å vite at mye av det vi tar for gitt i dag ikke er så varig som vi liker å tro.


Da jeg var ferdig med videregående hadde jeg tenkt å bli biolog. Jeg skulle bare studere ta grunnfag i historie ved Universitetet i Tromsø først. Det var ment som et kosefag, noe jeg kunne studere av ren interesse før jeg begynte på en «skikkelig» utdannelse.

Noen studiepoeng i kjemi tok knekken på biologdrømmen én gang for alle. Høsten 2006 begynte jeg på en mastergrad i historie ved AHKR, og da var jeg ikke i tvil om at det var rett fag for meg, uavhengig av at jobbmulighetene etterpå virket få. Masterstudiet var stort sett veldig bra lagt opp, og jeg likte særlig måten vi var delt inn i seminargrupper på. Men å være fersk på jobbmarkedet i Bergen med en mastergrad i historie i bagasjen er ikke bare enkelt. Jeg jobbet som lærer ved en videregående skole i et halvt år, og fikk bekreftet mistanken min om at det ikke var rett yrke for meg. I stedet ble jeg student et semester til, og studerte HF-faget Praktisk informasjonsarbeid og HiB-faget Kreativ webdesign i vår.


Nå har jeg har jobbet i personvernombudet for forskning ved NSD i et halvt år, og synes jeg har god bruk for faget mitt selv om jeg ikke bruker det i det daglige. De fleste av kollegaene mine har en samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og jeg tror at jeg med min utdanning bidrar med et annet perspektiv på de sakene vi jobber med.


I det siste har jeg også fått bruke faget mitt i formidlingssammenheng, både gjennom prosjektet «Ung i 1865» under forskningsdagene og gjennom nettprosjektet dingate.no. Formidling av historie til et nytt publikum og på nye måter er et spennende felt, og for meg henger det tett sammen med at jeg tror at historiefaget kan gi en innsikt som vi absolutt trenger i vår tid. Selv om utfordringene vi møter som enkeltmennesker og som fellesskap i dag ikke er de samme som i tidligere tider, kan historiefaget gi oss et viktig perspektiv på vår egen tid og et verktøy til å reflektere over våre egne liv. Vi trenger også vite at mye av det vi tar for gitt i dag ikke er så varig som vi liker å tro.


Selv da det så vanskeligst ut å få jobb, var jeg ikke i tvil om at en master i historie var en nyttig utdanning som jeg er glad for at jeg har i bagasjen. Men jeg ønsker meg at både AHKR og Det humanistiske fakultet i større grad skal gi studentene innspill til hvordan utdanningen kan brukes i yrkeslivet.