Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

MID102 – Urbane topografiar og nettverk 700–1600 – arkeologiske og historiske perspektiv

Eit tverrfagleg emne innafor arkeologi og historie

Fargefoto av plass i Wales i 1890-åra. Nokre båtar på vatn framfor ei borg frå mellomalderen.
Foto/ill.:
Library of Congress

Hovedinnhold

MID102 er eit tverrfagleg emne innafor arkeologi og historie. Fokuset er på eit breitt og variert kjeldegrunnlag der målet er å gi ei innføring i sentrale tema i samfunnsutviklinga i Norden i tidsrommet 700–1600. Tema by og byutvikling, handel, nettverk og mobilitet vil stå sentralt. Mellomalderen er ein periode der vi har både arkeologisk materiale og samtidige skriftkjelder.

Emnet vil gi innsikt i tilhøvet mellom materiell kultur – både arkeologisk og humanosteologisk materiale – og skriftkultur i denne perioden. Målet er å gi auka kunnskap rundt tema. Samtidig vil emnet gi innsikt i ulike kjelder og vise metodiske likskapar og ulikskapar i kjeldebruk og tilnæring innafor dei to ulike fagområda.