Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Nyhet

Emnet som gir deg praksis i arbeidslivet

– Å ta AHKR201 er det lureste jeg har gjort så langt i studiene mine ved UiB, fortalte en engasjert Ida Pettersen.

Fire sittande studentar ser i kameraet
Fire studenter snakket om sine erfaringer fra emnet Praksis i arbeidslivet. Fra venstre: Ida Pettersen, Kristoffer Pedersen, Birger Berge og Mairén Toni-Raniva Robertsen.
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Søkeprosess for opptak på enmnet AHKR201 Praksis i arbeidslivet er i full gang. På søkermøtet denne uken stilte studenter som tok emnet sist vår, for å snakke om sine erfaringer og svare på spørsmål fra nye, nysgjerrige studenter.


AHKR201 Praksis i arbeidslivet arrangeres av AHKR og Museumssenteret i Hordaland. Emnet gir studentene en unik mulighet til å få jobbe i et museum, og delta i museets daglige drift og prosjekter. Birger Berge, Kristoffer Pedersen, Ida Pettersen og Mairén Toni-Raniva Robertsen er fire av fem studenter som fikk mulighet til å ta emnet våren 2014.


På søkermøtet fremhevet studentene hvor mye de har lært, og hvor verdifull erfaring de har fått gjennom praksisplassen. De har fått ta del i daglig drift av museet, jobbet med prosjekter, og har fått bryne seg på mange nye områder underveis i praksisperioden. Deltakelsen på emnet ga dem en ny bevissthet om egen, faglige kompetanse, og hvordan den kan anvendes på ulike felt.
 

Alle studentene fikk gode kontakter på praksisplassen, og samtlige fikk jobboppdrag videre etter endt praksisperiode.