Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Handlingsplan mot frafall og synkende studenttall

Oversikt over tiltak

Blikk
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Nettsider

AHKR vil arbeide for gode og informative nettsider som gir et bredt og oppdatert bilde av aktiviteten og tilbudet ved instituttet. Dette innebærer godt oppbyggede informasjonssider og aktuelle nyhetssaker som også deles på sosiale medier.

 

Rekrutteringsmateriell

 • AKHR vil ha gode og aktualiserte rekrutteringstekster som utarbeides i fagmiljøene. Den årlige revideringen av tekstene skal gjøres faglig.
 • AHKR skal produsere digitalt rekrutteringsmateriell.
 • AHKR skal dele rekrutteringsmateriell på sosiale medier.

 

Utdanningsmesser

AHKR vil sende egne representanter til de store utdanningsmessene, for å sikre god presentasjon av instituttets studietilbud.

 

Profileringsarrangement

AHKR vil delta aktivt med gode opplegg på arrangement som Åpen dag, fagdager og karrieredager.

 

Rekrutteringsreiser

AHKR vil gjennomføre rekrutteringsreiser til særlig aktuelle institusjoner i forkant av søknadsfristen 15. april.

 

Velkomsthilsen

 • AHKR vil sende SMS til alle studenter som har fått tilbud om plass på AHKRs studieprogram for å ønske dem velkommen.
 • AHKR vil prøve ut telefonoppringning til de som får tilbud på instituttets masterprogram.  

 

Universitetsskolesamarbeid

AHKR vil ha samarbeid med universitetsskolene blant annet i form av delt forelesningstilbud.

 

Institutt-tilhørighet og fagkontakt

 • AHKR vil gjennomføre flere institutt- og faginterne velkomstarrangement i uke 33.
 • Gjennom fagemnene i første semester vil studentene knyttes til spesialiseringsfaget allerede ved studiestart.
 • AHKR vil prøve ut mentorordningen på fag som ønsker det.
 • AHKR vil ivareta kontakten med studentene gjennom hele semesteret og i hele studieløpet.

 

Studietilbud

 • AHKR vil opprette integrert lektorutdanning med master i historie og religionsvitenskap.
 • AHKR vil utarbeide nye, aktuelle emner med oppdaterte undervisningsmetoder.
 • AHKR vil utvikle flere EVU-tilbud i samarbeid med aktører i næringslivet.
 • AHKR vil utvikle flere praksisemner.
 • AHKR vil tilby post master-emner for ferdige masterkandidater for å hjelpe dem videre.
 • AHKRs forelesere vil være bevisste på frafallsproblematikken.
 • AHKR vil ta i bruk digitale virkemidler i undervisnings- og vurderingssammenheng.

 

Tiltak for å bedre studiemiljøet

 • AHKR vil legge til rette for møteplasser for studenter og fagmiljø.
 • AHKR vil arbeide for gode lesesalsforhold.
 • AHKR vil praktisk og økonomisk tilrettelegge for studentekskursjoner.
 • AHKR-ledelsen og instituttets fagmiljø vil ha tett kontakt med fagutvalgene.

 

Karriereveier

 • AHKR vil vektlegge kommunikasjon av karrieremuligheter med AHKR-utdannelse, blant annet ved ulike typer karrierearrangement.
 • Studieveilederne ved AHKR skal få hevet kompetanse på karrierefeltet for å kunne veilede og informere om karrieremuligheter basert på dagens situasjon.

 

Kartlegging

AHKR vil i større grad gjennomføre studentundersøkelser for å se hvorfor studentene har valgt å studere fag/program ved AHKR.