Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Nyhet

Nye ph.d.-kandidater ved AHKR 15/16

Møt de nye stipendiatene og ph.d.-kandidatene ved instituttet.

Ph.d.-kandidatene Konsta Ilari Kaikkonen, Magnus Halsnes, Christina Videbech, Bruno Abreu da Costa.
Fra venstre: Konsta Ilari Kaikkonen, Magnus Halsnes, Christina Videbech, Bruno Abreu da Costa.
Foto/ill.:
Joakim Dahl Haaland

Høsten 2015 og våren 2016 har syv nye stipendiater og ph.d.-kandidater blitt ansatt ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR).

De syv er i særdeleshet en forsamling med stort internasjonalt mangfold, fra fem forskjellige land. Disse inkluderer India, Portugal, Danmark, Finland og Norge. Under følger en kort presentasjon av kandidatene og deres prosjekter.

Magnus Halsnes er historiker og skal skrive om grenseskapning og -utvikling i den syriske ørkenen etter første verdenskrig. Han skal se nærmere på prosesser bak og konsekvenser av å dele et ørkenområde mellom fire nye og ulike statsenheter (Jordan, Syria, Irak og Saudi-Arabia). Magnus har master i historie ved AHKR fra 2009. Hovedveilederen hans er professor Knut S. Vikør.

Bruno Abreu da Costa er historiker. Han skal gjøre en komparativ studie av hvordan inkvisisjonsaktiviteten i tre øygrupper i Atlanterhavet var, samt evaluere hvordan den geografiske isolasjonen påvirket kirkesamfunnene i denne perioden. Bruno er fra Portugal, og har en master i historie fra universitetet i Coimbra. Hovedveilederen hans er professor Gunnar Winsnes Knutsen.

Tomas Larsen Høisæter er historiker. Hans doktorgradsprosjekt dreier seg om hvilke faktorer, aktører og drivkrefter som opprettholdt Silkevei-nettverket av handelsruter gjennom det østlige Sentral-Asia i de første tre århundrene e.Kr. Tomas er fra Bømlo i Sunnhordland, og har en master i historie fra Universitetet i Bergen, samt en bachelor i japansk fra samme institusjon. Hans hovedveileder er professor Jørgen Christian Meyer.

Christina Videbech er arkeolog og skal skrive om Romas utvikling og betydning som en universell, historisk og ideologisk ”helligdom” for Romerriket, samt som et pilgrimsmål. Christina er fra Danmark og har en master i klassisk arkeologi fra Københavns Universitet. Hennes hovedveileder er professor Simon Malmberg.

Sumanya Anand Velamur er religionsviter og skal skrive om religionsbasert ghettofisering og vold i Mumbai. Sumanya er fra India, og har en master i sosialt arbeid fra universitetet i Mumbai, samt en master i internasjonale studier fra Australian National University. Hennes ph.d.-prosjekt er en del av et større prosjekt ved navn Dwelling and Crossing: The socio-cultural dynamics of religious spaces in Mumbai. Sumanyas hovedveileder er professor István Keul.

Anna Charlotta Østerberg er religionsviter og forsker på religion på gatenivå i Mumbai. Hennes prosjekt vil benytte spatial analysis for å finne ut hvor religion er lokalisert i bylandskapet i Mumbai, samt hvordan den blir uttrykt og opplevd av byens kontemporære innbyggere. Også hennes ph.d.-prosjekt er en del av Dwelling and Crossing: The socio-cultural dynamics of religious spaces in Mumbai. Anna Charlotta har en master i religionsvitenskap fra Åbo Akademi, et svenskspråklig universitet i Finland. Hennes hovedveileder er Michael Stausberg.

Konsta Ilari Kaikkonen er religionsviter og skal skrive om samisk religionshistorie. Konsta er fra Finland og har en master i religionsvitenskap fra universitetet i Helsinki. Hans hovedveileder er professor Håkan Rydving.