Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Ny forskerskole

Vil gi ph.d.-kandidater uvurderlig erfaring

Humaniora, teologi og juss kommer sammen i ny nasjonal forskerskole. Interesserte må melde seg raskt.

Anders Runesson, vitenskapelig direktør for den nye forskerskolen, besøkte AHKR.
Anders Runesson, fungerende vitenskapelig direktør for den nye forskerskolen ATTR.
Foto/ill.:
Joakim Dahl Haaland

– Denne sammenblandingen av fag med fokus på autoritative tekster har så vidt jeg vet aldri blitt gjort før, men har et enormt potensial når det gjelder interdisiplinært samarbeid og metodeutvikling. De forskernettverk som skapes gjennom ATTR blir også meget spennende og dynamisk, sier professor i teologi ved UiO, Anders Runesson.

Han er fungerende vitenskapelig direktør for den nyoppstartede forskerskolen ATTR, eller Authoritative Texts and their Reception: National Research School in Textual Interpretation, som har blitt støttet med 22 millioner kroner av Forskningsrådet

Nylig gjestet Runesson UiB for å informere om det spennende nye prosjektet.

– I tillegg til de enkelte fakultetenes utdanning tilbyr ATTR nettopp dette unike interdisiplinære samarbeidet og utveksling av ideer, som man ikke kan få noe annet sted, fortalte den engasjerte professoren, som har stor tro på at ATTR kan gi et betydelig kvalitetsløft for forskerutdanningen til ph.d.-kandidater.

– De samtaler og forelesninger som ATTR-seminarene åpner for, gir ph.d.-kandidatene innfallsvinkler til sitt eget arbeid som sikkert kommer til å lede til mer reflekterte avhandlinger. Dessuten får de et stort nettverk av kolleger, mulighet til å reise i forbindelse med seminarene, og til å søke penger til utlandsopphold.

Kort søknadsfrist

ATTR har oppstart allerede i juni, da det første sommerseminaret holdes. Det betyr at søknadsfristen for kandidatene er kort.

– I utgangspunktet hadde vi satt 30. april som siste frist, men ser nå at det kan bli for knapt, og har derfor utvidet den til 15. mai, sier Runesson, som samtidig understreker at de likevel håper å motta de fleste søknadene innen den opprinnelige fristen.

Det eneste kravet man trenger å oppfylle for å være aktuell for forskerskolen er at man er tatt opp på et ph.d.-program på en av institusjonene som deltar i samarbeidet. Det vil si Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, NTNU i Trondheim og Det teologiske Menighetsfakultetet.

– Ja, også må man selvsagt ha et aktuelt prosjekttema som faller innenfor enten juss, humaniora eller teologi, påpeker Runesson.

Får dekket alt

Søknadsprosessen er enkel. Alt kandidatene trenger å gjøre er å fylle ut et søknadsskjema som de finner på ATTRs hjemmeside, samt legge ved et kort sammendrag av sitt ph.d.-prosjekt på maks 300 ord. De trenger også en godkjennelse i form av en underskrift fra sin veileder.

– Og når man først har kommet inn, er det ingen kostnader for kandidatene selv. Alt av reise, opphold og mat dekkes av skolen, forteller den vitenskapelige direktøren.

Skolen vil holde seminarer både innenlands og utenlands, på våren, sommeren og høsten. Allerede er det mye spennende innhold planlagt, som Runesson gleder seg til.

– Jeg ser veldig frem til å lære av og få innspill fra andre disipliner. Naturligvis blir også reisene til Roma, Aten og Paris veldig spennende, ettersom vi der kommer til å samarbeide med lokale akademiske institusjoner. Nå først gleder jeg meg til å høre professor i juss ved Duke University, Jefferson Powell, gi sitt seminar under den første sommerskolen i Oslo den 6. - 10. juni.

ATTR har i første omgang fått åtte års bevilgning fra Forskningsrådet, rundt 22 millioner kroner til sammen. Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap ved AHKR, er UiBs representant i forskerskolens styre.