Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Høsten 2009 tilbyr AHKR flere emner som på ulike måter tar for seg magi og folketro. Det er duket for et høstsemester i magiens tegn.
61 masterstudenter ved AHKR avsluttet våren 2009 sine mastergrader ved AHKR. Hele 92 prosent av disse fullførte graden på normert tid. Vi synes dette er et strålende resultat og gratulerer kandidatene med nye titler og fine eksamener!
Forskningsprosjektet ”The Norwegian Millstone landscape” startet opp i år, etter å ha blitt tildelt midler fra Norges forskningsråd. Det tverrfaglige prosjektet har en tidsramme på tre år, og omfatter forskere innenfor geologi, arkeologi, historie og landskapsstudier.
Norske historiedager 2009 blir avholdt i Bergen for første gang siden 1996. Konferansen finner sted nå til helgen, og deltagelsen er større enn på mange år. Hovedtema er ”Historiefagets identitet”, og i år deltar også internasjonale forskerkapasiteter.
Verdens største demokrati er blitt en økonomisk og kulturell supermakt, noe som har skapt behov for en mer sofistikert og nyansert fremstilling av indisk kultur og samfunn.
Feltkurs i Sør-Afrika fra høsten 2009
AHKR godt representerte i Vestlandsrevyen i går
Magnus Vollset begynte i ny stilling som stipendiat ved AHKR 1.februar
Grunnenheten med flest publikasjonspoeng i 2007
Norges forskningsråd har tildelt midler til Jørgen Christian Meyers forskning i Palmyra for perioden 2009-2012.
Et masterprogram som er et samarbeidsprosjekt mellom 6 nordiske universiteter

Sider