Hjem
Aktuelt
NYHET

Ungt forskertalent får europeisk toppstipend

Daniel Lokshtanov har fått det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd. Han er den tredje forskeren ved Universitetet i Bergen som for tiden innehar et slikt stipend.

Daniel Lokshtanov, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen (UiB)
SUKSESS I EUROPA: Forsker Daniel Lokshtanov ved Institutt for informatikk er den tredje forskeren ved Universitetet i Bergen som får et Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd. Stipendet tildeles lovende forskere som har tatt doktorgraden for mellom to og syv år siden.
Foto/ill.:
Solfrid Langeland, Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Forsker Daniel Lokshtanov ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen (UiB) er blitt tildelt prestisjestipendet ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd (European Research Council, ERC). Stipendet tildeles unge, lovende forskere som har utmerket seg gjennom sin forskning og som har tatt ph.d.-graden i løpet av de siste 2-7 år.

– Det er utrolig spennende å få muligheten til å realisere dette prosjektet. Og så er det selvsagt veldig hyggelig å få tilbakemelding om at forskningen vi gjør blir sett og verdsatt internasjonalt, sier Lokshtanov etter å ha fått nyheten om at han er tildelt det prestisjetunge stipendet.

Sterkt internasjonalt miljø

Lokshtanov er en del av den internasjonalt anerkjente algoritmegruppen ved UiB og har lenge markert seg som et av de fremste unge talentene ved UiB. Han er heller ikke den første fra gruppen som har utmerket seg internasjonalt. Professor Fedor Fomin var innehaver av toppstipendet ERC Advanced Grant i perioden 2010-15, mens professor Saket Saurabh i likhet med Lokshtanov har et ERC Starting Grant.

I tillegg til Lokshtanov og Saurabh har geologen Nele Meckler ved Institutt for geovitenskap et ERC Starting Grant. Disse tre unge talentene viser også styrken og bredden i det naturvitenskapelige miljøet ved UiB.

Banebrytende prosjekt ga stipend

Prosjektet han er blitt tildelt ERC-stipendet for heter Pareto-Optimal Parameterized Algorithms (PaPaAlg). I dette prosjektet vil Lokshtanov forske på en ny måte å sammenligne kjøretiden til to dataprogrammer som utfører samme type oppgave.

Den vanligste metoden for å måle hvor effektivt et program er, er å sammenligne hvordan mengden data som programmet skal behandle påvirker hvor lang tid programmet bruker. Siden tidlig på 90-tallet har mange forskere i stedet valgt å fokusere på hvordan kjøretiden påvirkes av hvor kompleks input-dataen er. Lokshtanovs prosjekt går ut på å studere hvordan både størrelse og kompleksitet påvirker kjøretiden.

– For å putte det litt på spissen, så har det de siste 30 årene eksistert to “parallelle verdener” innen mitt forskningsfelt. Forskere har sett på de samme problemene fra to ulike synsvinkler, og kommet til vidt forskjellige konklusjoner. Prosjektet mitt handler om å bringe disse to verdenene sammen, forklarer Lokshtanov.