Hjem
Aktuelt
FREMTIDENS FORSKERE

Med matematikk som misjon

­ – Når jeg hører noen sier de ikke forstår matematikk, er det som om de sier at de ikke kan lese. Forsker Sofia Tirabassi brenner for matematikk.

Sofia Tirabassi fra Bologna i Italia har vært ansatt som forsker ved UiB i ett år. Hun ønsker å få frem matematikkfaget for yngre generasjoner.
FERSK FORSKER: Sofia Tirabassi fra Bologna i Italia har vært ansatt som forsker ved UiB i ett år. Hun ønsker å få frem matematikkfaget for yngre generasjoner.
Foto/ill.:
Solfrid T. Langeland, Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Sofia Tirabassi ble ansatt som førsteamanuensis ved matematisk institutt ved Universitetet i Bergen i august 2015 og feiret nettopp ett års jubileum. Hun jobber i Forskningsgruppen for algebraisk geometri.

Aktiv institutt

Tirabassi fullførte doktorgraden sin i matematikk ved Universitetet i Roma i februar 2012. Etter det var hun Marie Curie-stipendiat ved Fakultetet for matematikk, informatikk og mekanikk ved Universitetet i Warszawa i Polen. De siste to årene før hun kom til Bergen var hun postdoktor ved Matematisk institutt ved Universitetet i Utah.

Hvorfor ville du til Norge og Bergen?

– UiB hadde tro på meg og tilbudte meg fast stilling bare tre år etter at jeg fullførte doktorgraden, og jeg fikk mulighet til å utvide forskningshorisonten min. Jeg liker at dette instituttet er så aktivt, selv om det ikke er så stort.

Tirabassi ble fort webmaster for algebra-gruppen og medlem av doktorgradskomiteen.

Ikke greit å ikke kunne matematikk  

Tirabassi har valgt å satse på feltene geometri og algebra. Hun liker ikke den vanlige antakelsen om at det er akseptert å ikke være god i matematikk.

– Mange lærere liker ikke matematikk selv. Da er det naturlig at de ikke klarer å inspirere elevene. Det er for sent å få folk interessert i matematikk på videregående nivå, det må skje så tidlig som mulig. 

Hun ønsker å være en kvinnelig rollemodell for matematikkfaget, for å vise at det ikke er et mannsdominert felt.

– Det er synd at det er akseptert for unge jenter å si at de ikke forstår matematikk. Dette handler jo på ingen måte om kjønn eller biologi. De aller fleste kan forstå matematikk om de legger litt innsats i det.

Hun er opptatt av å få frem at matematikk er så mye mer enn mattebøker.

– Matematisk kunnskap er viktig for alt vi omgir oss med. Det er umulig å forstå Google sine algoritmer – hvordan noen sider blir prioritert foran andre – uten å forstå matematikk, poengterer hun.

Obligatorisk krav fører til matteglede

Tirabassis hjemland, Italia, har den høyeste representasjonen av kvinnelige matematikkforskere i verden.

– Jeg tror at en av grunnene til dette er at det kreves bachelorgrad i matematikk for å kunne undervise på videregående. Mange kvinner tar bachelorgrad i matematikk for å bli lærere, men etter tre år med matematikk er det det mange som oppdager at matematikk er så gøy at de vil fortsette, sier hun.

Som forsker ved UiB blir det forventet at Tirabassi bidrar aktivt i undervisning av studenter. Dette er en viktig del av den forskningsbaserte utdanningen ved UiB. Selv om hun brenner for forskningen, er også undervisning noe Tirabassi gleder seg til.

– Jeg elsker å undervise, på den måten forstår jeg enda bedre de tingene jeg allerede kan. Det er også inspirerende å høre at undervisningen slår rot. Det beste komplementet jeg kan få er om noen sier «Jeg har alltid ment at matematikk var utfordrende, men undervisningen din har gjort det lettere».

Ung forsker – høye ambisjoner

Sofia Tirabassi har fått mange reisestipend gjennom årene, men hun er mest stolt over the Simon Travel Grant som hun fikk i 2013.

Stipendet blir delt ut av American Mathematical Society (AMS) til lovende matematikere som er tidlig i karrieren. Stipendet dekker to år med reiseutgifter.

– Jeg er stolt av å vinne dette stipendet, siden søkermassen var massiv og alle unge forskere ansatt i en amerikansk institusjon eller med amerikansk statsborgerskap kan søke.

32-åringen har allerede rukket å publisere flere journal-artikler, men målet er å bli publisert i the Journal of Algebraic Geometry.

I tillegg til mye støtte fra akademiske foreldre, har Tirabassi også hentet mye inspirasjon fra professorer som hun har møtt på veien.

Tirabassi vil særlig trekke frem Aaron Bertram og Christopher Hacon ved Universitetet i Utah.

– Jeg ser på dem som superstjerner. Måten de løste matematiske problemer var rett og slett fantastisk, sier Tirabassi.

Oppvokst med brød og vitenskap

Sofia Tirabassi ble født i universitetsbyen Bologna i Italia, i et hjem fylt av bøker og kunnskap. Hun ble tidlig opptatt av tall, og fjerde året på videregående fikk hun mulighet til å delta på et utvekslingsprogram i USA.

– Det var under dette oppholdet jeg virkelig forelsket meg i matematikk, sier hun.

Senere skulle hun også finne mannen sin, Lawrence, mens hun studerte matematikk i hjemlandet.

Da Tirabassi begynte på Universitetet i Bologna, var hun fast bestemt på å bli forsker.

Hun mener mange myter om forskere ikke stemmer.

– Myten om at vitenskapsfolk ikke er attraktive og har problemer med interaksjon med andre, stemmer ikke.  Man kan være helt normal og fremdeles være interessert i vitenskap.