Hjem
Aktuelt
FREMTIDENS FORSKERE

Rydder opp i EUs regler for statsstøtte

Forsker Małgorzata A. Cyndecka har klargjort EUs regler for statsstøtte i sin nye bok. Hennes arbeid vil være til stor nytte for politikere og byråkrater i deres daglige arbeid.

Malgorzata
BOKAKTUELL: Postdoktor Małgorzata A. Cyndecka er aktuell med en bok om statsstøtte til private og offentlige bedrifter, basert på hennes egen doktorgradsavhandling.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Statsstøtte til bedrifter som truer med å vri konkurransen og påvirker samhandelen i EU er i utgangspunktet ikke tillatt. Men som kjent, ingen regel uten unntak.

Stater, kommuner eller fylker kan nemlig investere i foretak uten at dette anses som statsstøtte.

– Offentlige instanser kan investere i foretak, men kun hvis de opptrer på samme måte som en rasjonell og profittorientert privatinvestor ville ha opptrådt under liknende omstendigheter i markedet, sier postdoktor Małgorzata A. Cyndecka ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

Staten kan gi støtte til seg selv

For eksempel kan Norge, som deleier i flyselskapet SAS, gi selskapet en garanti dersom en privat eier ville ha ansett en slik garanti for å være økonomisk forsvarlig. Investeringen er således i tråd med det markedsøkonomiske investorprinsippet Market Economy Investor Principle (MEIP).

For å kunne slå fast om investeringer er i tråd med MEIP, brukes noe kalt privatinvestortesten (The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law). Denne har vært ansett som selve bruksanvisningen for statsstøtte i EU siden 1986.

– Til tross for privatinvestortesten er det likevel mange offentlige instanser som misforstår eller misbruker investorprinsippet, påpeker Cyndecka.

Klargjør i tvil og mistolkninger

For å klargjøre bruken av testen og unngå at det offentlige havner i juridiske fallgruver, har Cyndecka nylig gitt ut boken «The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law: Applicability and Application», som er basert på hennes ph.d.-avhandling fra UiB.


Boken viser blant annet hvordan man skal sammenlikne statens investering med den tilsvarende investering gjort av en hypotetisk, og profittorientert privat entreprenør, kreditor, långiver, eller selger. Ifølge Cyndecka er et av de store paradoksene ved testen hvordan man som offentlig instans kan hevde at man tenker på mest mulig profitt, samtidig som man skal ta hensyn til arbeidsplasser.

– Boken analyser MEIPs anvendelighet for å rydde opp i tvil og mistolkninger. En slik klargjøring er nødvendig på grunn av de store negative konsekvensene som kan bli resultatet hvis testen misbrukes og som kan føre til omfattende statlig sløsing, sier Cyndecka og legger til:

– I tillegg er det en pågående prosess i EU om å åpne markedet for enda mer konkurranse, noe som fører til mer uklarhet mellom privat og offentlig sektor.

Godkjenner testen

EUs privatinvestortest er av mange blitt oppfattet som et vanskelig og kontroversielt instrument. Dens eksistensgrunnlag og pålitelighet har vært satt under lupen gjentatte ganger.

Cyndeckas analyser er derimot positive til testen. Hun konkluderer med at den innebærer en reell økonomisk vurdering av det offentlige som markedsaktør. Ved å ta i bruk testen unngås skjønnsmessig vurdering med politiske undertoner.

– Privatinvestortesten bidrar i stor grad til at statsstøttereglene oppnår sitt formål, og fremmer like vilkår for alle markedsaktører, sier Małgorzata A. Cyndecka.