Hjem

Aktuelt

NYHET

Mastergrad gir jobb

Studenter som fullfører en mastergrad får lettere arbeid og er mer fornøyd med jobben sin.

Den nye Kandidatundersøkelsen viser at 83 prosent av de som har mastergrad eller profesjonsutdanning oppgir at de har fått relevant jobb..
Foto:
Eivind Senneset

Det lønner seg å ta høyere utdanning, spesielt i tøffere økonomiske tider. Dette viser undersøkelsen «Fra studier til jobb i Bergensregionen», som er gjennomført av SiB Karriere & Studiemestring i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB), Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen. Studenter med bachelorgrad, mastergrad eller profesjonsutdanning fra 2014 har deltatt. Fra UiB var det 674 kandidater som fullførte undersøkelsen.

Mastergrad øker sjansen for relevant jobb

Blant kandidatene som gikk ut fra UiB med bachelorgrad, opplever om lag halvparten at de har relevant jobb to år etter.  Blant de med mastergrad eller profesjonsutdannelse svarer henholdsvis 83 og 100 prosent at de har relevant jobb.

– Dette viser at høy utdanning er en god investering, ikke minst i et trangere arbeidsmarked. Arbeidslivet etterspør kandidater som kan tenke selvstendig og tilegne seg ny kunnskap. Dette kan våre masterkandidater, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen.

Arbeidsmarked i endring

Undersøkelsen viser at de som tar en profesjonsutdanning gjør det særlig godt i arbeidsmarkedet.   Ingen av de spurte juristene var arbeidsledige etter to år. På andre fakulteter som tilbyr profesjonsutdanninger, Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet, ligger ledigheten på henholdsvis 2 og 4 prosent.

Ikke alle utdanninger gir like lett adgang til arbeidsmarkedet. Undersøkelsen viser at 13 prosent av dem som tok sin utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er uten jobb og omtrent en tredjedel opplever at de ikke har relevant arbeid.

– Dette kan henge sammen med strukturendringene i olje- og gassnæringen, og en dreining av kompetansebehov. Samtidig utvikler vi nye studieprogrammer som er svært ettertraktet. Sivilingeniørprogrammet innen havbruk og sjømat er ett eksempel på dette, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Aktive studenter får jobb

72 prosent av kandidatene med humanistisk eller samfunnsvitenskapelig bakgrunn sier de har relevant jobb. Aktiviteter som deltidsjobb, verv og frivillig arbeid i studietiden ser ut til å ha bidratt spesielt positivt for disse gruppene. Som et resultat av dette har også 10 prosent av samfunnsviterne og 8 prosent av humanistene fått jobb i organisasjoner.

Jo mer aktive studentene var i studietiden, jo mer sannsynlig var det at de hadde relevant jobb to år etter. 36 prosent av kandidatene i undersøkelsen bodde i Hordaland før studiestart. Etter endt utdanning bodde 45 prosent fortsatt i samme område. Det betyr at UiB bidrar til at kompetanse blir værende i regionen.

 

Kontaktinformasjon
Viserektor for utdanning Oddrun Samdal tlf  970 70 904
Rektor Dag Rune Olsen tlf 930 85 881