Hjem
Aktuelt
FORSKNING | MEDISIN

Unge kreftoverlevere sliter mer økonomisk

Dersom du overlever kreft i ung alder har du høyere risiko for å bli arbeidsledig og økonomisk avhengig enn andre. Det viser en studie fra Universitetet i Bergen.

Kreft
SLITER PÅ ARBEIDSMARKEDET: Takket være bedre behandlingsmuligheter, har det stadig blitt flere unge som overlever kreft i ung alder. Mens overlevelsen på midten av 1960-tallet var rundt 20-30 prosent, så har overlevelsesprosenten økt til over 80 i dag. Mange av dem havner utenfor arbeidsmarkedet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Barn, ungdom og unge voksne som har vært rammet av kreft, har høyere risiko for å slite økonomisk og bli stående utenfor arbeidslivet selv om de har blitt kreftfri. Det viser en studie utført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Det vi var interessert i å se på, er i hvilken grad de klarer seg økonomisk i voksenlivet, og vi ser at det er en betydelig økt risiko for arbeidsledighet blant denne gruppen, sier doktorgradsstipendiat Maria Winther Gunnes, til vg.no

Studien viser:

  • at unge kreftoverlevere har 40 prosent høyere risiko for å bli arbeidsledige.
  • at unge kreftoverlevere har 40 prosent høyere risiko for å motta økonomisk sosialhjelp enn andre.
  • at kvinnelige kreftoverlevere har høyere risiko for å bli økonomisk avhengige enn menn.

Studien er nylig publisert i det vitenskapelige magasinet Cancer

Ingen oppfølging

I studien kartla Gunnes hvor mange av de som ble født i Norge mellom 1965 og 1985, som har fått en kreftdiagnose før de fylte 25.

Deretter undersøkte hun hvordan de har klart seg økonomisk og på arbeidsmarkedet i etterkant av diagnosen, sammenlignet med dem som er født i samme periode, men som ikke hadde kreft. Hun har hentet data fra blant andre NAV, SSB, Skatteetaten og Kreftregisteret.

– Som barnekreftlege har jeg en interesse av å se hvordan det går med unge overlevere, sier Gunnes og legger til:

– Mange har tenkt at dersom de overlever en dødsdom, så går det nok bra med dem senere. Selv om det gjør det for mange, viser studien at det er mange som sliter og ikke får god nok hjelp.

Tøff behandling

Gunnes tror at årsaken til at unge kreftoverlevere sliter senere er at barna har blitt utsatt for ganske tøff behandling med stråling og cellegift, som kan være ugunstig for en kropp og hjerne i utvikling. For unge voksne kan det dreie seg om at de faller utenfor utdanning og arbeid og har vanskelig for å ta seg inn igjen i karriereløpet.

– Vi trenger mer tilrettelegging, oppfølging og karriereplanlegging for å hjelpe dem ut i jobb. I studien så vi at kreftoverlevere som har jobb, ikke skiller seg særlig ut fra andre arbeidstakere. Bøygen er først og fremst å komme seg ut i arbeid, sier Gunnes.

I Norge følger helsevesenet barnekreftoverlevere i ti år eller til de har gjennomgått puberteten. Etter de fyller 18, så finnes det ikke noe organisert oppfølgingssystem i Norge. Da forsvinner de ut fastlegesystemet og man har til nå  visst lite om hva som skjer med dem videre og hvordan de bør følges opp.

– Andre land, som USA, Nederland og Danmark, har poliklinikker hvor de får tilbud om å komme og møte et tverrfaglig team som har kunnskap om hvilke utfordringer de unge kreftoverleverne kan møte og hva man kan gjøre for å hjelpe. I Norge forsvinner de ut til fastlegene, som naturlig nok har liten erfaring med denne typen pasienter, sier Maria Winter Gunnes.