Hjem

Aktuelt

UNIVERSITETSLIV

Går foran som miljøeksempel

Universitetet i Bergen er et av Norges første universiteter med status som Miljøfyrtårn. I oktober ble statusen markert, med visjoner om å bli enda bedre.

img_20161004_134436_1.jpg

Utdeling av diplom - Miljøfyrtårn 2016
UiB ER ET MILJØFYRTÅRN: Ordfører Marte Mjøs Persen delte ut miljøfyrtårndiplomer til Universitetsdirektøren og alle Miljøfyrtårnansvarlige ved UiB
Foto:
Lars Harald Aarø.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. For å sertifiseres som Miljøfyrtårn må Universitetet i Bergen (UiB) oppfylle en rekke krav innen avfall, innkjøp, arbeidsmiljø, transport og energi.

En særlig viktig del av Miljøfyrtårn-kravene UiB oppfyller dreier seg om energiøkonomisering i bygninger, HMS, gjenbruk av møbler og miljøkrav til leverandører.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm understrekte i sin tale at UiB var tidlig ute med en større miljøsatsing, som ledet til miljøsertifisering. Han beskrev statsusen som en heder, men påpekte at det fremdeles er rom for forbedringer, mellom annet på energiforbruk. UiB har en stor bygningsmasse, og rehabilitering av disse vil minske energiforbruket, sa Bernstrøm.

Studentene ved UiB var tidlig ute med å oppfordre til at UiB skulle jobbe for å bli miljøsertfisert. Svein-Martin H. Stenseth, nestleder og miljøansvarlig i Studentparlamentet, takket ledelsen ved UiB for innsatsen for å bli Miljøfyrtårn. Samtidig ønsket han seg en bedre kildesortering på UiB, med flere miljøstasjoner.

Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen, roset UiB for en god miljøinnsats, og delte ut Miljøfyrtårn-diplomer.

I 2019 skal universitetet resertifiseres. Frem til da skal universitetet forbedre seg på områder som innkjøp, energi, vare og tjenestetransport, avfall, estetikk og samfunnsansvar. Både studenter og ansatte skal involveres i arbeidet.