Hjem
Aktuelt
Pressemelding | Statsbudsjettet 2017

Regjeringen følger opp Langtidsplanen

– Jeg er glad for at statsbudsjettet innebærer en reell økning til forskning og utdanning i Norge, og at regjeringen prioriterer kunnskap og innovasjon i sitt forslag til statsbudsjett, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Dag Rune Olsen
STATSBUDSJETTET 2017: Rektor Dag Rune Olsen er glad for at Regjeringen følger opp Langtidsplanen for forskning og utdanning i forslaget til statsbudsjett.
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Forslaget til statsbudsjett innebærer en vekst for forskning og utdanning i Norge. Forslaget til budsjett innebærer en realvekst på 3,1 prosent til forsking og utvikling i 2017, ifølge regjeringen. Regjeringen følger opp Langtidsplanen med 555 millioner kroner.

– Det er positivt at regjeringen følger opp Langtidsplanen gjennom en bevilgning på over en halv milliard. Dette vil bidra til flere verdensledende forskningsmiljøer, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

– Satsningen på hav og klima- og energiomstilling er bra og samsvarer godt med UiB sin strategi, legger han til.

Ingen nye studieplasser og for få rekrutteringsstillinger

Olsen er imidlertid skuffet over at UiB ikke får nye studieplasser i neste års budsjett.

– Vi er skuffet over at det ikke ligger noen nye studieplasser i neste års budsjett. Dette ville vært et viktig bidrag til omstillingen på Vestlandet. Behovet for studieplasser innen havbruk, fornybar energi, IKT, men også lektor- og helsefagutdanning er stort og ville kunne bidratt til omstilling og mere solide arbeidsplasser på Vestlandet, sier rektor Olsen.

Seks rekrutteringsstillinger

UiB får seks rekrutteringsstillinger i 2017 – alle med en MNT-profil.

– Vi er glade for alle nye doktorgradsstipendiater, men skulle gjerne sett enda flere. Disse ville – på samme måte som studieplasser – bidratt med viktig kompetanse for omstilling på Vestlandet, sier Olsen.