Hjem
Aktuelt
FORSKNING | ARKEOLOGI

Steinaldermennesker smidde før jernet ble varmt

Steinaldermennesker brukte ild for å smi våpen tidligere enn antatt. Det viser en ny arkeologisk studie fra Universitetet i Bergen.

Steingjenstander laget av steinaldemennesker etter 65.000 år tilbake, fra Klipdrift Shelter i Sør-Afrika.
ILD OG VARME: En ny studie fra en gruppe arkeologer viser at steinaldermennesker utviklet avanserte varmeteknikker for å produsere redskaper og våpen tidligere enn antatt. Bildet viser funn fra Klipdrift Shelter i Sør-Afrika av ildbehandlede gjenstander produsert av steinaldermennesker.
Foto/ill.:
Katja Douze, University of the Witwatersrand

Hovedinnhold

Resultatene av studiet er nylig publisert i det åpne nettbaserte forskningstidsskriftet PLOS ONE. Ifølge studien varmet steinaldermennesker i Sør-Afrika for 65.000 år siden opp silisiumholdige, eller kiselaktige, bergarter (silcrete på engelsk) og skapte verktøy som ble brukt til produksjon av mer avanserte hjelpemidler, i hovedsak for å lage bedre jaktvåpen.

Avgjørende for bedre jakt

Ikke minst gjorde bruken av ild det mulig å lage halvmåneformede pil- og spydspisser. I denne perioden i sørafrikansk historie finner man også de første kjente eksemplene på bruken av pil og bue.

– Dette er første gang og det første geografiske sted i historien at pil og bue ble brukt. Dette må ha hatt en avgjørende påvirkning på hvordan jakt ble gjennomført. Ikke minst fordi både spyd og pil og bue nå kunne brukes til dyrejakt, sier professor Christopher Henshilwood fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet I Bergen (UiB).

Henshilwood og postdoktor Karen van Niekerk, også fra AHKR, er medforfattere på studien, som er et samarbeid mellom forskere fra Storbritannia, Tyskland, Sør-Afrika og Norge.

Artikkelen “Early Evidence for the Extensive Heat Treatment of Silcrete in the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter (Layer PBD, 65 ka), South Africa” ble publisert i det åpne, nettbaserte tidsskriftet PLOS ONE 19. oktober 2016. Førsteforfatter for artikkelen er Anne Delagnes fra PACEA, CNRS ved Universitet i Bordeaux i Frankrike.

Nyskapende teknologi i bunn

Forskerteamet brukte en nyskapende teknikk for å analysere ild- og varmeteknikkene til steinaldermenneskene. Analysen er basert på funn fra Klipdrift Shelter i Sør-Afrika, på en utgravingsplass oppdaget av Henshilwood og van Niekerk og hvor det første gang ble utført arkeologiske utgravninger i 2011.

– Våre analyser av materialene fra Klipdrift Shelter viser at mer enn 90 prosent av de silisiumholdige bergartene brukt i produksjon av pil- og spydspisser var behandlet med ild, forteller Henshilwood.

At steinaldermennesker alt for 65.000 år siden kunne lage denne typen avanserte redskaper, er langt tidligere i historien enn forskere hittil har trodd. Bruken av ild gav sterkere og mer robuste våpen enn det steinaldermenneskene hadde hatt tilgang til før dette.

Varmebehandling: en ny, stor ressurs

Artikkelen antyder at denne varmebehandlingen er det første direkte bevis på tilsiktet og utstrakt bruk av ild blant tidlige steinaldermennesker. Sammen med annen ildbasert aktivitet var fremveksten av en slik varmebehandling en ny, stor ressurs i Sør-Afrika, og det finnes foreløpig ikke bevis på at liknende teknikker var i bruk andre steder i verden på samme tidspunkt.

– Det er flere fordeler med denne bruken av ild og de nye varmeteknikkene, sier Henshilwood og utdyper:

– Ved å øke hardhetsgraden i materialet og samtidig redusere dets sprekkeferdighet, var det behov for mindre energi for å forme våpnene etter varmebehandling. Dette resulterte i våpen som var lettere å smi og som var mer presise som jaktvåpen.

Innoverte med ild

Ifølge forskerne oppstod denne innovative bruken av ild som et svar på en rekke behov som gikk langt utover grunnleggende krav til livsoppholdelse. Samtidig krevde ikke disse nye brannteknikkene ekstremt spesialiserte ferdigheter og arbeidet kunne utføres som en del av den daglige husholdningen i dette steinaldersamfunnet.

– Funnene våre viser en tidlig sivilisasjon som var langt fremskreden i forhold til sin tidsalder, slår Christopher Henshilwood fast.

Nå arbeider forskerne for å finne ut hvordan dette tidlige steinaldersamfunnet i det sørlige Afrika kan ha påvirket utviklingen i resten av verden.