Hjem

Aktuelt

UNIVERSITETSLIV

Nytt budsjett i strategiens ånd

Strategien for 2016-22 er tydelig i UiBs budsjett for 2017. Det satses sterkt på kunnskapsklynger, nybygg, infrastruktur og digitalisering samt etableringen av et nytt kunstnerisk fakultet, samtidig som administrasjonen skal effektiviseres.

universitetsstyret20okt2016_colourbox9336035.jpg

Illustrasjonsfoto av en kulepenn og budsjettpapirer, brukt i sak om budsjett 2017 for Universitetet i Bergen.
GODT BUDSJETT: Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm er fornøyd med budsjett 2017 for Universitetet i Bergen. Budsjettet er preget av sterk satsing på strategiske prioriteringer.
Foto:
Colourbox

Universitetsstyret vedtok Universitetet i Bergen (UiB) sitt budsjett for 2017 i møte 20. oktober 2016.

Forskning og utdanning blir styrket

I sitt forslag til budsjett understreker universitetsdirektør Kjell Bernstrøm at dette er det første årsbudsjettet hvor UiBs strategi 2016–2022 – Hav, liv, samfunn – blir førende for innretning og prioriteringer av budsjettet. I tillegg har regjeringen foreslått en styrket satsing på forskning og høyere utdanning, som også kommer UiB til gode.

Universitetsdirektøren viser også til at arbeidet med effektivisering av administrasjonen fortsetter, i tråd med #Org2022-prosjektet, og at dette vil gi resultater alt i 2017.

Kunnskapsklynger, nybygg og BOA

Bernstrøm peker på at flere handlingsplaner nå er vedtatt i forlengelsen av strategien og at disse gir retning for innsatsen på prioriterte områder. Digitalisering er ett av tiltakene som det satses enda sterkere på i årene fremover, og universitetsstyret vedtok også en egen digitaliseringsstrategi i møtet 20. oktober.

Direktøren pekte på at UiB nå er bedre i stand til å gjennomføre den vedtatte strategien. Han fremhevet seks områder som får særlig oppmerksomhet i budsjettet for 2017:

  • Gjenetablere sentralt handlingsrom ved UiB.
  • Satsingen på kunnskapsklynger, der Media City Bergen blir første klynge ut og offisielt åpner i august 2017.
  • Økt vedlikehold og investering i bygg.
  • Legge til rette for vekst gjennom studieproduksjon og BOA (økt eksternfinansering).
  • Mer langsiktig planlegging og forutsigbarhet.
  • Større fokus på sammenhengen mellom strategi og økonomi.