Hjem
Aktuelt
INTERNASJONALISERING

UiB er medstifter av Aurora-nettverket

Universitetet i Bergen er et av ni universitet som har etablert Aurora, et paneuropeisk universitetsnettverk. Nettverket skal fokusere spesielt på mangfold, nyskaping i undervisning og studentopplevelsen.

Medisinstudenter ved Universitetet i Bergen utfører forsøk, april 2016.
NYE MULIGHETER: Det nylig lanserte Aurora-universitetsnettverket skal fokusere på mangfold, nyskapende undervisning og studentopplevelsen. Bildet viser medisinstudenter ved UiB under prosjektarbeid i april 2016.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Det nye universitetsnettverket Aurora ble stiftet i Amsterdam 21. oktober 2016. Ni europeiske universitet står bak, etter et initiativ fra VU Universitet Amsterdam og med Universitetet i Bergen (UiB) som en av medstifterne. Målet med det nye nettverket er å arbeide for mangfold i akademia, styrke nyskapinger i utdanning og styrke studentopplevelsen samt å bidra til å løse globale utfordringer gjennom forskning. Aurora er et verdifullt tilskudd til mangfoldet av internasjonale universitetsnettverk som UiB allerede er medlem av.

Grunnleggelsen av Aurora er en konsekvens av en 30-årig trend med etablering av europeiske universitetsnettverk, som begynte med opprettelsen av Coimbra Group i 1985 og Network of Universities from the Capitals of Europe (Unica) i 1990. UiB er medlem av Coimbra. Disse nettverkene oppsto som et resultat av etableringen av europeiske økonomiske støtteordninger, noe som igjen ledet til tettere samkvem mellom akademiske institusjoner. Slike samarbeid er blitt enda viktigere i årene siden.

Siden den gang har det også vært en vekst i mindre nettverk, såsom Universitas 21 i 1997, League of European Research Universities (Leru) i 2002 og Guild of Research Intensive Universities i juni 2016. Nå følger altså Aurora og tilbyr enda et alternativ for samarbeid i akademia i Europa. Denne utviklingen kan tilskrives endringer i samfunnsoppdraget til universitetene i løpet av de siste 15 årene.