Hjem
Aktuelt
Ph.d.-intervjuet

Vil forene biologisk mangfold og ressursutvinning

Lila Nath Sharma ville undersøke om den biologiske ressursutvinningen, av fjellbeiter og skogbruket, er så negativt for det biologiske mangfoldet som han var blitt fortalt. Det var det ikke.

Lila Nath Sharma
NATURBARN: Som sønn av en bonde elsket Lila Nath Sharma seg i naturen allerede som barn. Han visste tidlig at han ville være mer om naturen. I 2013 fikk han mulighet til å flytte til Bergen, fra Nepal, hvor han startet på doktorgraden
Foto/ill.:
Camilla Ahamath

Hovedinnhold

Hvorfor ville du ta en doktorgrad?
– Det startet med at jeg fikk muligheten til å arbeide med forskere fra hele verden, i løpet av mastergraden min i ”Plantevitenskap forvaltning av biologisk mangfold” i Kathmandu. Der møtte jeg blant annet noen forskere fra Universitetet i Bergen, som deltok i Norads program for masterstudier. Fra 2008 hjalp jeg forskere fra Bergen med å samle data i felt, i Nepal. Kontakten med forskerne motiverte meg til å fortsette med min egen utdannelse. I 2013 flyttet jeg til Bergen og startet på doktorgraden.

Hvorfor valgte du ressursforvaltning og bevaring av biologisk mangfold som emne?
– Først og fremst elsker jeg å jobbe i naturen. På Tribhuvan University of Nepal, hvor jeg kommer fra, studerte jeg ”Botanikk og forvaltning av biologisk mangfold”. Når muligheten til å studere i Bergen dukket opp, ønsket jeg å fortsette med studier som kan ha en innvirkning på hjemlandet mitt. I Nepal er menneskene avhengige av naturressursene for å leve. Vi blir fortalt at den biologiske ressursutvinningen av fjellbeiter og skogbruket er negativt for det biologiske mangfoldet. Jeg ønsket å studere dette nærmere.

Hvordan utførte du forskningen?
– Som bondesønn har jeg alltid elsket å være utendørs. Jeg elsker å samle informasjon fra skog og fjell. Jeg liker å samle planter, utfører casestudier og å analysere primærdata. Feltarbeid er veldig viktig for min forskning.

Hva synes du er det viktigste i forskning din?
– Ved den konvensjonele bevaringen forsøker man å begrense den menneskelige påvirkningen av naturen for å beskytte det biologiske mangfoldet. Likevel er det mange truede arter som ikke er inkludert i den konvensjonelle forvaltningen. Geografiske områder med høyt biologisk mangfold som overapper med for eksempel husdyr, skaper konflikt mellom lokalbefolkningen og verneinteresser, særlig i økonomisk vanskeligstilte områder som Nepal. Avhandlingen min viser at det er mulig å kombinere og forbedre biologisk mangfold, matproduksjon og i et geografisk område gjennom en bred miljø- og biogeografiske tilnærming.

Hva ønsker du å oppnå med doktorgraden din?
– Jeg vil at avhandlingen skal føre  til en bedre ressursforvaltning og bevaring av områder der mennesker er avhengige av naturressurser for lå leve. Nepal har et behov for å forvalte ressursene på en mer vitenskapelig måte, for for å utnytte ressursene bedre. Avhandlingen min kan være en teoretisk guide for å endre fremtiden. Vi trenger å balansere vårt eget forbruk av ressurser med et behov for å bevare fremtidige ressurser.

Hvordan var det å være doktorgradsstudent ved UiB?
– Det var en stor mulighet for meg. Bergen er et veldig fint sted og Universitetet i Bergen har et godt arbeidsmiljø. Det har vært veldig inspirerende å være her. Folk er veldig hjelpsomme, og jeg har dratt nytte av å være på et slikt ressurssterkt sted. Veilederne mine har også vært veldig støttende, noe som har gjort mitt opphold og mine studier mye enklere. Bergen er svært forskjellig fra Nepal. Nepal et u-land med sosialdemokrati som her, men det er ikke det samme. Kanskje den største forskjellen mellom Norge og Nepal er kastesystemet i Nepal, hvor folk blir diskriminert ut fra sin medfødte plass. Slik er det ikke i Norge. Det gjenstår mye arbeid for å reduserte forskjellene i Nepal. Personlig har jeg ikke tro på kastesystemet .

Hvor ser du deg selv om ti år fra nå av?
– Jeg ønsker å jobbe innenfor økologi og jobbe med utvikling i Nepal. Jeg vil trolig fortsette å jobbe med det jeg gjør, og elsker i dag. Jeg ønsker også å utvikle avhandlingen og kanskje søke noen stipend, men foreløpig er jeg åpen for det som kommer.