Hjem
Aktuelt
FORSKNING | MEDISIN

Unge kreftoverlevere har høyere risiko for selvmord

Overlevere av kreft i ung alder hadde dobbelt så høy risiko for å ta sitt eget liv.

Ungdom gruppe
Personer som får kreft i ung alder og overlever mangler et godt oppfølgingssystem når de blir voksne.
Foto/ill.:
Colourbox (Illustrasjonsfoto)

Hovedinnhold

Det viser forskning utført av stipendiat og overlege Maria Winther Gunnes ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Vi kan ikke på individnivå si sikkert at det er en sammenheng mellom kreftdiagnosen og selvmordet, men på befolkningsnivå kan man se den sammenhengen, sier Winther Gunnes til vg.no.

Studien er nylig publisert i det vitenskapelig tidsskriftet International Journal of Cancer.

Sammenlignet over en million personer

For å komme frem til resultatet har Gunnes koblet ulike nasjonale registre, blant annet Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret. Hun har forsket på i alt 5440 unge kreftoverlevere ut fra en gruppe på totalt 1,2 millioner personer, som alle ble født mellom 1965 og 1985. Disse ble fulgt frem til 2008. Av kreftoverleverne tok 24 sitt eget liv.

– Det er særlig overlevere av ben- og bløtvevskreft, hjernesvulster, leukemi og testikkelkreft som var sårbare for selvmord i vår studie, sier Gunnes.

For dårlig oppfølging

Winther Gunnes har ikke kunnet forsket på direkte årsaker til funnene , men hun tror  at det kan være et utrykk for den økte sykdoms- og mentale belastningen som mange overlevere etter kreft i ung alder lever med, som følge av behandlingen.

Hun sier at så mange som to av tre overlevere etter kreft i ung alder har kroniske helseplager. Samtidig føler de kanskje at de ikke har noe sted å henvende seg i samfunnet.

– Vi har ikke noe godt oppfølgingssystem for langtidsoverlevere av kreft i barne- og ungdomsalder i Norge, sier hun.

Winther Gunnes understreker at den absolutte risikoen for å begå selvmord er lav, og at de lave selvmordstallene forskerne har hatt å jobbe ut fra, også er en av svakhetene ved studien.

– Det er likevel viktig å være klar over resultatene fra denne studien for å kunne utvikle adekvate overvåknings- og intervensjonsstrategier som ledd i et fremtidig langtids oppfølgingsprogram for de unge kreftoverleverne, sier Maria Winther Gunnes.