Hjem
Aktuelt
Nyhet

Åpnet ny forskningslab ved UiB

UiB åpner nytt digitalt laboratorium. Målet er å teste folks holdninger om viktige samfunnstema.

Åpning av Medborgerlaben

ÅPNET MEDBORGERLABEN: En glad Elisabeth Ivarsflaten åpnet den nye Medborgerlaben ved UiB. Videoen er hentet fra UiBs livesending på Facebook.
Produsent:
Solfrid T. Langeland, Frode Ims

Hovedinnhold

– Målet med laben er å utnytte digitalisering av samfunnet til forskningsformål, sier Elisabeth Ivarsflaten, professor ved institutt for sammenlignende politikk ved UiB. 

30.november ble Medborgerlaben ved Universitetet i Bergen offisielt åpnet. 

Går i dybden 

Ivarsflaten startet opp Medborgarpanelet ved UiB i 2012. Vel 5000 personer deltok i den første datainnsamlingen. Medborgerpanelet er en internettbasert undersøkelse om nordmenn sine holdningar til ulike samfunnsspørsmål. Medborgerlaben er en fysisk lab der det kan gjøres eksperimenter som knyttes sammen med dataene fra Medborgerpanelet. 

– Fordelen med Medborgerpanelet er at vi kan gå i dybden til undersøkelsespersonene. Vi er vitne til en enorm revolusjon, der vi kan knytte fysisk lab opp mot laben hjemme i stuene til folk. Resultatet er at vi kan utvikle kunnskap om en rekke samfunnsforhold, sier Ivarsflaten. 

Første i sitt slag i Norge 

Medborgerlaben er en sentral del av Universitetet i Bergens storsatsing på infrastruktur: The Digital Social Science Core facility (DIGSSCORE).

DIGSSCORE fikk en tildeling på 20 millioner kroner fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) i januar.

Medborgerlaben skal brukes innenfor flere tverrfaglige forskningsfelt med forskere fra samfunnsvitenskap, humaniora, jus og psykologi. Laben er den første av sitt slag i Norge og skal bidra til nyskapende og verdensledende forskning innenfor samfunn og politikk.