Hjem
Aktuelt
NYHET

Milliondryss til musikalsk Alzheimer-forskning

Hjerneforskeren og musikkterapeuten Stefan Kölsch ved Universitetet i Bergen har mottatt 18 millioner i støtte til et banebrytende prosjekt for å hjelpe Alzheimers-pasienter gjennom musikk.

Professor Stefan Kölsch, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen (UiB).
SUKSESS FOR NYTT PROSJEKT: Professor Stefan Kölsch ved Universitetet i Bergen har mottatt støtte til et nyskapende prosjekt som kombinerer hjerneforskning med musikkterapi for å øke livskvaliteten til pasienter med Alzheimer.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Professor Stefan Kölsch har mottatt støtte fra Norges forskningsråd til prosjektet “Effects of music instrument lessons on brain plasticity, mood, and quality of life in Alzheimer patients”. Prosjektet har en total ramme på 18 millioner kroner.

Gratulerer med tildelingen!

– Tusen takk! Dette er svært gledelig, sier professor Kölsch om nyheten om å ha fått støtte til sitt pionerprosjekt for å behandle Alzheimer-pasienter ved hjelp av musikk.

Stefan Kölsch er medlem av den verdensledende fMRI-gruppen i Bergen. Han er ansatt ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB). fMRI-gruppen i Bergen ledes av professor Kenneth Hugdahl, som har mottatt Advanced Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC) to ganger. Dette er det mest prestisjefylte stipendet ERC deler ut. Selv ble Kölsch rekruttert til UiB gjennom Toppforsk-programmet, som er et samarbeidsprosjekt mellom UiB og Bergens forskningsstiftelse (BFS).

Musikkterapi og demens

Det nye prosjektet til Kölsch representerer et kraftig løft for grunnforskningen innen biologisk psykologi og anvendt forskning i musikkterapi i Bergen. Hjerneforskeren har med seg forskere fra Griegakademiet som en del av prosjektet.

Kan du kort forklare hva prosjektet går ut på?

– Vi vet at deler av hjernen blir svekket hos pasienter med Alzheimer, som er en nevrodegenerativ sykdom. Disse pasientene lider av sterkt hukommelsestap. Livene deres forsvinner fordi minnene blir borte, forklarer Kölsch.

Men gjennom sitt arbeid som musiker har Kölsch oppdaget musikkens legende kraft.

– Vi ser at mange av pasientene har godt bevarte musikalske minner. I prosjektet ønsker vi å undersøke om vi kan hjelpe pasientene ved hjelp av nettopp musikk. Både psykologisk for å øke deres livskvalitet og i håpet om at de kan skape seg en musikalsk øy av minner, som de igjen kan bruke til å vekke andre minner til live, sier han.

Gratis musikkskole for eldre

Den økonomiske støtten vil Kölsch og hans forskningspartnere bruke for å utføre undersøkelse av pasientenes hjerner og nervesystemer, for å undersøke hvordan prosessene som svekker hjernen best kan bearbeides.

– I første omgang ønsker vi å komme i kontakt med pasienter som lærte å spille et instrument da de var ung. Mange har ikke hatt anledning til å fortsette å være aktive musikere i sitt yrkesaktive liv, men vi tror det vil være mulig å gjenopplive deres musikalske minner for slik å lære gamle ferdigheter på nytt. Kanskje de faktisk også vil lære noen nye ferdigheter, sier han optimistisk.

Pasientene vil motta gratis musikkundervisning som en del av forskningsprosjektet og vil bli veiledet av kvalifiserte musikkterapeuter. Det blir nærmest en slags musikkskole for eldre.

– Våre observasjoner så langt viser at det å øke det musikalske minnet har en enormt gunstig virkning på pasienter, forteller Kölsch.

Vil redusere sosiale omkostninger

Han ser også store fordeler for helse- og sosialsektoren.

– Før eller senere vil mange av disse pasientene trenge plass på sykehjem, men kanskje vi kan bidra til at tidspunktet for sykehjemsplass utsettes gjennom vår forskning på musikkterapi og mekanismer i hjernen, sier han og legger til:

– Jeg tror også at ved å redusere kostnadene ved å behandle depresjon hos pasienter med demens, så vil det norske samfunn kunne spare store pengebeløp over sosialbudsjettet. For ikke å snakke om at pasientene vil få økt sin livskvalitet og kan bo hjemme lenger istedenfor på sykehjem.

Men det er ikke bare storsamfunnet som vil tjene på Kölsch sin innovative forskning.

– Livskvaliteten til pårørende og omsorgspersoner, som iblant bor sammen med disse pasientene, vil også øke. Ikke minst vil det hjelpe pårørende når de ser at pasientene er mindre deprimert og generelt lykkeligere.

Det å hjelpe pasienter med demens ved å ta i bruk musikkterapi er noe Stefan Kölsch lenge har ønsket å gjøre i praksis. Støtten fra Forskningsrådet hjelper ham nå til å gjennomføre en gammel drøm.