Hjem
Aktuelt
NYHET

Banebrytende barnevernsforskning ga toppstipend fra EU

Professor Marit Skivenes har fått det prestisjefylte Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC). Hun mottar stipendet for nytenkende forskning på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land.

Professor Marit Skivenes, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB).
MOTTAR TOPPSTIPEND: Professor Marit Skivenes har lenge vært en uredd forsvarer av barns rettigheter og større åpenhet i offentlig forvaltning. Nå belønnes hun med et toppstipend fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for å utvikle forskningen sin videre.
Foto/ill.:
Paul-Erik Lillholm Rosenholm

Hovedinnhold

Professor Marit Skivenes er tilknyttet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hun er den tredje forskeren ved Universitetet i Bergen (UiB) som mottar ERC Consolidator Grant. Eneste evalueringskriterium for å få stipend er vitenskapelig kvalitet på forsker og prosjekt. Stipendet er på 2 millioner Euro (omkring 18 millioner kroner).

Skjønn og barnets beste

Prosjektet som får midler — “Discretion and the child’s best interests in child protection” — adresserer kjernespørsmål i samfunnsvitenskapene knyttet til myndighetenes bruk av makt overfor borgerne og legitimering av statens inngrep i folks liv.

– Jeg ønsker å undersøke kvaliteten på de skjønnsmessige vurderingene som gjøres når barnevernet flytter barn fra foreldrene, sier Skivenes om prosjektet som har gitt henne ERC-stipend.

Vil tette huller i velferdsforskningen

– Min ambisjon er å åpne den “sorte boksen” av skjønnsutøvelse i barnevernssaker, forklarer Skivenes. Prosjektet er en landkomparativ studie av hvordan skjønn utøves og begrunnes.

Det er store kunnskapshull på dette viktige området av velferdsstaten, med usikkerhet omkring hvordan, når og hvorfor skjønnsmessige beslutninger som skal være til barnets beste varierer mellom beslutningstakere og mellom barnevernssystemer.

Dilemmaet med skjønn

Det generelle problemet med skjønnsutøvelse er at like saker blir behandlet forskjellig, peker Skivenes på. Velferdstjenester, hjelp og beskyttelse kan derved avhenge av hvilken ansatt man møter. Dette resulterer i urettferdige og gjerne feilaktige vedtak. Dilemmaet er at skjønn både er helt nødvendig og svært problematisk.

– Disse midlene gir meg muligheten til å realisere mine ideer og min tenkning om skjønnsmessige beslutninger i velferdsstater. Jeg skal utvikle et solid tverrfaglig forskningsprogram, og så ønsker jeg å lage studiekurs om skjønn og paternalisme som jeg mener vil være svært relevante for studenter på flere av fakultetene på Universitetet i Bergen, sier Skivenes.

Barnevern godt egnet til å studere skjønn

Det er avgjørende å finne ut hvordan barnevernets beslutninger kan organiseres slik at de har høy kvalitet. 

– Barnevern er godt egnet til å studere skjønn og legitimering av statlige inngrep, fordi her er statsmakten så synlig og det blir så tydelig hvor vanskelige disse beslutningene er. Det er få inngrep som er mer nødvendig i noen saker, men så enormt ødeleggende hvis de er ubegrunnet, sier Skivenes.

Vil identifisere mekanismer

To hovedmål er å identifisere mekanismer for utøvelse av skjønn, og forbedre kunnskapen om prinsippet om barnets beste. Det vil bli gjort en systematisk studie av betydningen av reguleringer, institusjoner, barnevernsystem og individuelle faktorer. En nyvinning er at prosjektet også vil se på hvordan befolkningen tenker omkring familieforhold, barn, omsorgssvikt og paternalisme.

Prosjektet skal gjennomføre den største landkomparative studien på barnevernsbeslutninger så langt, for å løfte vår forståelse av internasjonale forskjeller.

– Resultatet av prosjektet er særlig viktige nå, fordi våre samfunn er ved et skille når det det gjelder barns verdi og deres rettigheter. Et nytt syn på barn og deres rettigheter skaper spenninger og utfordrer den tradisjonelle relasjonen mellom stat og familie, sier Skivenes.

Marit Skivenes har vist seg som en uredd forsker, som har deltatt i debatt rundt barnevernet i Norge og vært opptatt av hvordan å styrke barns rettigheter internasjonalt.