Hjem
Aktuelt
NYHET

Budsjettforliket gir to nye senter til UiB

UiB-rektor Dag Rune Olsen er fornøyd med at UiB får to nye senter i budsjettforliket mellom regjeringen, Venstre og KrF 3. desember.

Universitetsmuseet
Foto/ill.:
Marianne Røsvig, UiB.

Hovedinnhold

Centre for Climate and Energy Tranformation (CET) får 6 millioner kroner og Senter for krisepsykologi er sikret videre finansiering gjennom en post på 10 millioner kroner og dermed overføring til UiB.

– Klima- og energiomstilling er et av UiB sine satsingsområder og dette senteret vil gjøre oss bedre rustet til å forske på det grønne skiftet og vil således være et viktig bidrag innenfor et sentralt satsingsområde også for landet, sier rektor Dag Rune Olsen.

– Senter for krisepsykologi innehar viktig kompetanse som når blir videreført gjennom en overføring til UiB. Senterets faglige profil passer godt inn i Helsecampus Årstadvollen og flere av helseutdanningene ved UiB, sier rektor Olsen.

UiB-ledelsen har hatt en rekke gode samtaler med politikere fra Hordalandsbenken og rektor sier han vil rette en særlig stor takk til Terje Breivik som har vært sentral i budsjettforhandlingene.

Flere studieplasser og stipendiater

Stortingsflertallet har blitt enig om 500 nye studieplasser til IKT-fag og 47 nye stipendiatstillinger. Budsjettpartnerne forhandler nå om hvordan fordelingen vil bli mellom institusjonene.

– Det jeg er mest spent på er hvilken profil stortingsflertallet legger seg på med hensyn til fordelingen av disse studieplassene og stipendiatene, sier Olsen.

– Budsjettpartnerne har vært opptatt av å ha en tydelig Vestlands-profil i disse omstillingstider. UiB har sterke fagmiljøer på det marine feltet, innen klima- og energiomstilling, og på flere andre områder som er relevante for omstillingen mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

– Når det gjelder IKT har vi sterke fagmiljøerog flere IKT-studieplasser innenfor både sikkerhet og medier og kommunikasjon vil være bra og møte behovet for denne kompetansen i årene fremover, sier UiB-rektoren.

Effektiviseringskutt

Budsjettforliket inneholder ikke bare positive nyheter. Økt effektviseringskutt fra 0,5 til 0,8 prosent betyr til sammen et ekstrakutt på 95 millioner kroner for sektoren. For UiB sin del vil dette bety kutt på vel ti millioner kroner.

– Dette er selvsagt utfordrende og noe som påvirker vår virksomhet. Vi vil forsøke å ta inn effektiviseringskuttene gjennom effektivisering av administrative rutiner. Slike kutt vil, dersom de holder frem over tid, være skadelig for kvaliteten i utdanningen og forskningen som leveres fra våre institusjoner, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.