Hjem
Aktuelt
FREMTIDENS FORSKERE

Algoritmenes dramatiker

Hvorfor skriver forfattere? En av grunnene er at de kan skape sine egne karakterer. Informatikere har den samme relasjonen til algoritmer, ifølge Saket Saurabh.

Algoritme
Saket Saurabh har løst algoritmegåter som ingen dataskin har klart til nå.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

– Det er derfor det er så morsomt og motiverende å forske på algoritmer dag inn og dag ut, sier professor Saket Saurabh ved Institutt for informatikk, ved Universitetet i Bergen (UiB).

Saurabhs ”skuespill” er innrammet av hans ERC Starting Grant-stipend fra Det europeiske forskningsrådet (ERC), hvor han forsøker å forene ”karakterene” tid og kostnad.

– Jeg og mitt team er de første som har klart å kombinere disse to algoritmene. Den ene handler om hvor lang tid datamaskinen bruker for å løse et komplekst problem. Den andre tar for seg algoritmer som optimaliserer kostnad. Vi har så langt oppnådd mellom seksti og sytti prosjekt av målene vi har satt oss for prosjektet, sier Saurabh.

Algoritmer forbedrer reiser

Saurabh bruker modellen av en tenkt reise mellom flere byer for å skissere problemfeltet han arbeider med. Når man kjøper en flybillett på nettet, er det allerede to parametere å velge fra, tid og kostnad, for å effektivisere reisen.

– Dette er lett å gjøre når det er snakk om en reise mellom to byer. Vi jobber, imidlertid, med en modell som skal effektivisere kostnad og tid ved en reise mellom ti byer. Det er ingen datamaskin i dag som kan gi det det beste svaret ennå, men vi er nær en løsning, avslører Saurabh

Sterkt informatikkmiljø ved UiB

Saurabh mottok en ERC Starting Grant i 2012. Som Indisk borger måtte han velge en europeisk forskningsinstitusjon, for å kunne ta imot stipendet. Han valgte UiB fremfor alle andre.

– Jeg var postdoktor ved UiB. Når du kommer fra utsiden er det alltid behagelig å komme til et kjent miljø. Nå har jeg nabokontor med folk jeg ble kjent med under postdoktor-perioden, som Daniel Lokshtanov, Fedor Fomin og Pinar Heggernes. De er hovedgrunnen til at jeg valgte å ta med meg ERC-stipendet til UiB, innrømmer Saurabh.

– I tillegg er det ingen tvil om at Institutt for informatikk ved UiB har det sterkeste algoritmemiljøet i Europa, sier Saurabh, som har studert ved et av toppinstitusjonene i India, Institute of Mathematical Sciences (IMSc).

Oppnår internasjonal suksess

Ifølge Saurabh, så er kulturen ved Institutt for informatikk en av grunnene til instituttets suksess.

– Jeg oppdaget at det ikke er noe hierarki ved instituttet, noe som er unikt i den akademiske verden. Alle kan komme med sin mening enten den viser seg å være rett eller gal. Det å kunne spørre alle om alt,  gjør at man vokser som akademiker, sier Saurabh.

Instituttet er svært internasjonalt, med forskere fra India, Brasil, Tyskland, Nederland, Israel og Russland.

– Forskjellige folk tar med seg ulike akademiske kulturer og erfaringen inn i gruppen. Dette blandede miljøet dytter alle fremover, og jeg synes det er enestående. Ev viktig faktor er faktisk at vi spiser lunsj sammen, noe som betyr av vi snakker med hverandre hver dag, og deler erfaringer.

– Forskere rundt omkring i verden har begynt å legge merke til algoritmegruppen vår. Hvorfor? På grunn av den spesielle kulturen vi har, sier Saket Saurabh.