Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB får millioner til klimaforskning i Antarktis

Forskningsrådet bevilger 17 millioner kroner til to UiB-prosjekter som skal forske på issmelting og klimaforandringer rundt Sydpolen.

Antarktis
UIB STYRKER POLARFORSKNING: UiB befester seg som polarforskningsinstitusjon ved å øke tilstedeværelsen i Antarktis.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

To forskningsprosjekter ved Universitetet i Bergen (UiB) får bevilgninger via Forskningsrådets polarforskningsprogram (POLARPROG) for å starte forskning i Antarktis.

Polarprogrammet mottok i alt 28 søknader. Fem søknader nådde opp i konkurransen, derav to til UiB.

Studerer fortidens polare klima

Professor Jostein Bakke, også fra Institutt for Geovitenskap, mottok bevilgning på 9 millioner kroner fra polarprogrammet. Han skal lede forskningsprosjektet Past behaviour of the Southern Ocean`s atmosphere and cryosphere, som varer i fire år.

– Utgangspunktet for prosjektet er å teste en ny innfallsvinkel for å rekonstruere atmosfæriske endringer i Antarktis 12 000 år tilbake i tid, sier Bakke.

Forskerne skal ta i bruk sedimentprøver fra isen, som kan avsløre tidligere atmosfæriske mekanismer. Området ligger midt i det sydlige vestavindsbeltet og er en stor klimadriver, men det finnes lite kunnskap om klimamekanismene i disse viktige områdene.

– Vi forsøker å samle inn informasjon om størrelse på isbreer, nedbør og temperatur. Disse sammenlignes med sedimentprøver. Dersom vi lykkes, så vil vi avsløre mekanismene bak fortidens klima i området. Dette kan gi oss en bedre modell for å forutsi fremtidens klima i Antarktis, sier forsker Willem van der Bilt ved Institutt for geovitenskap, som er en av de fremste bidragsyterne til søknaden.

Prosjektet består av forskere fra Columbia University og University of Massachusetts (USA), University of Cambridge in (Storbritannia), Universität Zürich (Sveits), Institut Polaire Francais (Frankrike) og  CNRS og Université Savoie Mont Blanc (Frankrike).

Isbremmen smelter fra undersiden

Det andre prosjektet som fikk tilslag i polarprogrammet er Topographic Barriers Controlling Warm Water Inflow and Antarctic Ice Shelf Melting (TOBACO). Forskerne i dette prosjektet skal undersøke hvordan varmt dyphavsvann strømmer opp på kontinentalsokkelen og inn under isbremmen. Dette fører til at isen smelter fra undersiden. Forskerne skal studere fenomenet via feltobservasjoner, modelleringer og ved laboratorieforsøk.

– Vi forventer at prosjektet kan si noe om fremtidig issmelting og heving av havnivået, sier forsker Elin Darelius ved Geofysisk institutt, som leder TOBACO.

Darelius skal organisere et svært internasjonalt sammensatt team med forskere fra UiB, NERSC, Akvaplan-NIVA (Norge), British Antarctic Survey (Storbritannia), AWI og Universität Hamburg (Tyskland), LOCEAN (Frankrike) og KOPRI (Korea). Prosjektet starter opp i juni 2017 og varer i fire år.

– Vi får cirka åtte millioner kroner i bevilgning, sier Darelius.

Komplett polar forskningsinstitusjon

– Universitetet i Bergen har gjennom mange tiår vært sentral i norsk polarforskning, noe som også bekreftes av Forskningsrådets tildeling av forskningsmidler, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

Han synes det er ekstra hyggelig at UiB er rangert som verdens 7. beste institusjon på arktisk forskning, målt etter hvor stort internasjonalt gjennomslag forskningen har hatt.

– UiB har tradisjonelt konsentrert seg om de nordlige polare områdene. Ved at vi nå i større grad også er tilstede med forskning i Antarktis, gjør oss til en komplett polar forskningsinstitusjon, sier Olsen.