Hjem
Aktuelt
Nyheter

UiB har fått et nytt fakultet

Fra nyttår har UiB syv fakulteter. 4.januar er den offisielle åpningen av Fakultet for kunst, musikk og design. Rektor Dag Rune Olsen har høye forventninger.

Dag Rune Olsen - nytt fakultet

NYTT FAKULTET: Gerd Tinglum blir interimsdekan ved Fakultet for kunst, musikk og design. Her står hun og rektor Dag Rune Olsen ved UiB foran bygget som med tiden skal huse deler av fakultetet. Foto: Thor Brødreskift/UiB

Hovedinnhold

Den første dagen i det nye året får Universitetet i Bergen (UiB) et nytt fakultet når Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet slås sammen til det nye Fakultet for kunst, musikk og design.  

Rektor Dag Rune Olsen har store forventninger til hva det nye fakultetet kan bidra til både i universitetsmiljøet og i samfunnet for øvrig.

– Når vi får slått sammen Kunst- og designhøgskolen i Bergen med Griegakademiet – Institutt for musikk vil vi for det første få se et veldig flott, nyskapende kunstfakultet, og vi kommer til å kunne tilby et helt annet læringsmiljø for våre studenter. I tillegg håper jeg at dette skal bli en tilvekst til kulturlivet og til kulturbyen Bergen, sier Dag Rune Olsen.  

Les mer: UiB får kunstnerisk fakultet fra 2017 

Håper på kunstnerisk ph.d.-program

Det nye fakultetet vil bestå av tre ulike instiutt, Institutt for kunst, Institutt for design og Griegakademiet – Institutt for musikk. 

Gerd Tinglum, som i dag er rektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, blir interimsdekan ved det nye fakultetet. Hun håper sammenslåingen vil føre til en styrking av kunstnerisk forskning i form av et kunstnerisk ph.d.-program. 

– Det nye fakultetet vil styrke vårt faglige arbeid og gjøre oss bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Vi har kjempet lenge for å få på plass et kunstnerisk ph.d.-program og dette er nå realistisk å få til. Et slikt program vil gi oss en posisjon som åpner for å søke midler fra EU og være motiverende for de beste kandidatene. Dette vil styrke forskningen vår, sier Gerd Tinglum.

Hennes Majestet Dronningen deltar under åpningen

Den offisielle åpningen av fakultetet vil finne sted i et storstilt arrangement onsdag 4. januar. Under den offisielle åpningen i Universitetsaulaen skal Hennes Majestet Dronning Sonja og flere andre prominente gjester delta. 

– Det er en stor ære for universitetet at Kongehuset prioriterer åpningen av Fakultet for kunst, musikk og design. Studentene og de ansatte holder et svært høyt faglig nivå, og vi gleder oss til å vise henne eksempler på aktiviteten vår, sier Dag Rune Olsen.

Les mer: H.M. Dronningen deltar på åpningen av nytt fakultet ved UiB