Hjem
Aktuelt
Horisont 2020

Slik vil norske universiteter forbedre EUs forskningsprogram

Videre satsing på fremragende forskning og bedre integrering av samfunnsvitenskap og humaniora. Det er blant anbefalingene fra åtte norske universitetsrektorer til midtveisevalueringen av Horisont 2020.

Horizon2020

Hovedinnhold

Fremragende forskning bør fortsette å være hjørnesteinen i Horisont 2020 og i neste rammeprogram, mener rektorene ved åtte norske universiteter. Rektorene har gått sammen om et felles innspill til midtveisevalueringen av EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Rektorene fremhever at nysgjerrighetsdrevet forskning (ERC), tilgang til forskningsinfrastruktur (INFRA) og mobilitet (MSCA) er helt vesentlig for at Europa fortsatt skal kunne være et ledende forskningsområde.

– Fremragende forskning er grunnlaget for innovasjon og teknologisk fremskritt, og vi vurderer ERC som en av de store suksessene hittil, forklarer UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Samfunnsvitenskap og humaniora må integreres bedre

Rektorene ønsker større plass til samfunnsvitenskap og humaniora.

– Integrering av samfunnsvitenskap og humaniora på tvers i H2020 har vært lite vellykket. Det er viktig at disse disiplinene integreres i utlysninger under programmet store samfunnsutfordringer, framhever Dag Rune Olsen.

– I denne sammenheng er det viktig at begrepet ”impact” justeres slik at det blir enklere å integrere samfunnsvitenskap og humaniora. I tillegg bør begrepet ”innovasjon” utvides for å inkludere ikke-teknologisk innovasjon i samfunnsvitenskap og humanistisk grunnforskning, sier Olsen.

Hever kvaliteten på norsk forskning

Rektorene fremhever at deltakelse i Horisont 2020 er en nøkkelprioritet i deres forsknings- og innovasjonspolitikk, og at de vil øke norsk deltakelse i programmet.

– Deltakelse i Horisont 2020 har lenge vært viktig for Universitetet i Bergen, og vi har nå en suksessrate på 17 prosent som er best av de norske universitetene. Dette arbeidet blir viktig for oss også i tiden fremover, sier Olsen.

Forskningsprogrammet bidrar til å heve kvaliteten og relevansen for norsk forskning gjennom konkurranse og samarbeid med de beste forskerne i Europa, samt tilgang til avansert teknologi og infrastruktur, mener rektorene.

Mer om denne saken i Khronos intervju med Dag Rune Olsen

Hovedanbefalinger fra de norske rektorene

  • Fremragende forskning skal fortsette å være hjørnesteinen i programmet
  • Bedre balanse mellom forskning og innovasjon
  • Økt finansiering til samarbeidsforskning
  • Bedre integrering av samfunnsvitenskap og humaniora
  • Mer internasjonalt samarbeid med de beste partnerne utenfor Europa

Les alle anbefalingene her