Hjem
Aktuelt
Nyheter

Slik vil UiB bidra til å løfte studiekvaliteten

UiB har klare innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning: Man må utvikle kvalitet i forskningsbaserte utdanninger, ha deltakelse i forskning, mentorordninger, kompetanseheving, intensivtiltak og fremragende undervisning.

Erna Solberg_arkivfoto
KVALITET I HØYERE UTDANING: Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar under Kontaktkonferansen 2017, hvor tema er innholdet i den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen/UiB (arkivfoto)

Hovedinnhold

Under regjeringens kontaktkonferanse tirsdag 17. januar forteller statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hva de mener må til for å heve kvaliteten i høyere utdanning.

Dette er en årlig konferanse hvor Kunnskapsdepartementet og institusjoner fra universitets- og høgskolesektoren deltar. Årets tema er innhold i den kommende stortingsmeldingen om høyere utdanning. I den forbindelse har UiB gitt flere innspill til hva som bør stå i stortingsmeldingen. 

Utdanningskvalitet er nært forbundet med forskningskvalitet, slås det fast i hovedbuskapet fra UiB.

Følg Kontaktkonferansen direkte på regjeringen.no

Forskning ligger til grunn for all utdanning på UiB

Rektor Dag-Rune Olsen og fungerende universitetsdirektør Tore Tungodden fremhever at "forskning ligger til grunn for all utdanning på UiB, og satsingen på undervisernes egen forskning er en forutsetning for å kunne opprettholde og videreutvikle kvaliteten i utdanningene", i dokumentet som er sendt Kunnskapsdepartementet.

Det er universitetets utdanningsutvalg, alle fakultetene og Studentparlamentet som i samarbeid har utarbeidet UiBs innspill.

Trekker frem flere faktorer som er viktige i arbeidet med utdanningskvalitet

Økt forskning på hva som fremmer læring i høyere utdanning, kompetanseheving og meritteringsordninger for ansatte som underviser, digitalisering som fremmer læringskvalitet, et godt læringsmiljø og organisatorisk struktur som sikrer god implementering av alle punktene er fem faktorer UiB ønsker å trekke frem, i tillegg til fem faktorer som er trukket frem fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 1. Vi må ha høye ambisjoner på studentenes vegne.
 2. Vi må tilby aktiviserende og varierte læringsplattformer.
 3. Vi må skape en kvalitetskultur og en tydelig utdanningsledelse.
 4. Vi må integrere studenter i det akademiske felleskapet.
 5. Vi må sikre samspill med arbeidslivet.

Hovedbudskap fra Universitetet i Bergen

 • Utdanningskvalitet er nært forbundet med forskningskvalitet.

 • Institusjonell og faglig autonomi er en forutsetning for solid forskningsbasert utdanning.

 • Vi trenger økt forskning på hva som fremmer læring.

 • Kompetanseheving og meritteringsordning for ansatte som underviser.

 • Digitalisering gir viktige muligheter for studentaktiv læring og bør prioriteres.

 • Internasjonalisering er et viktig bidrag til kvalitet i høyere utdanning.

 • Et godt læringsmiljø er avgjørende for god utdanningskvalitet.