Hjem
Aktuelt
FORSKNING | MEDISIN

Lungene svekkes i overgangsalderen

Kvinner i overgangsalderen opplever redusert lungekapasitet tilsvarende det å røyke 20 sigaretter per dag i ti år.

Lungs
Overgangsalderen kan føre til svekket lungekapasitet. Det viser en studie fra Klinisk institutt 2.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det viser den aller første oppfølgingsstudien på kvinners lungehelse i overgangsalderen. Studien er utført av forsker Kai Triebner ved Klinisk institutt 2 , Universitetet i Bergen (UiB).

Triebner og hans forskerkolleger fant at nedgangen i lungekapasitet tilsvarte å røyke 20 sigaretter per dag i løpet av ti år. I tillegg var reduksjonen i lungestørrelsen sammenlignbart med å røyke 20 sigaretter per dag i to år.

– Den nedsatte lungefunksjonen kan føre til kortpustethet, redusert arbeidskapasitet og utmattelse, sier Triebner.

Studien er publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Risikerer redusert lungekapasitet

Symptomene avhenger av hvor mye av lungekapasiteten som er redusert, og noen kvinner kan utvikle alvorlige symptomer som følge av lungereduksjonen.

Ifølge Triebner, så viser studien viktigheten av å opprettholde god lungehelse lenge etter overgangsalderen har inntruffet.

– Kvinner lever lengre, og derfor, flere år etter at overgangsalderen inntreffer, sier Triebner.

Aller første studie

Studien er den første oppfølgingsstudien som tar for seg kvinners lungehelse i overgangsalderen. Forskerne oppdaget også at røykere og tidligere røykere hadde en raskere forverring av lungefunksjon, knyttet både til alder og overgangsalder.

Ifølge Triebner er det ulike mulige forklaringer på disse funnene. Overgangsalderen fører til hormonelle endringer som tidligere har blitt knyttet til betennelsestilstander, som igjen er knyttet til svikt i lungefunksjon.

– Hormonelle forandringer er også tilstede ved benskjørhet, som kan forkorte høyden på brystbeinet og dermed redusere åndedrettet til personen.

Krever mer oppmerksomhet

Triebner understreker at kvinner og deres fastleger bør være mer oppmerksomme på at lungehelsen kan bli svekket ved og etter overgangsalderen.

– Dette kan innebære at de opplever kortpustethet, selv med lavintensiv fysisk aktivitet, sier Kai Triebner.