Hjem
Aktuelt
MASTEROPPGAVE | SYKEPLEIERUNIFORMER

Fra appetittlig og dydig til nøytral og funksjonell

De første sykepleieruniformene skulle gi kvinner status og anerkjennelse og ble inspirert av prestefruen. I dag er utformingen og bruken av sykepleieruniformen utelukkende praktisk.

SIGNALRØD: Den røde uniformen som Anette Tvedt bruker ved Mottaksklinikken på Haukeland i dag skal symbolisere energi, aktivitet og handling. Det er funksjon fremfor tilhørighet og gruppe som er i fokus på uniformene i dag. Slik har det ikke alltid vært.
SIGNALRØD: Den røde uniformen som Anette Tvedt bruker ved Mottaksklinikken på Haukeland i dag skal symbolisere energi, aktivitet og handling. Det er funksjon fremfor tilhørighet og gruppe som er i fokus på uniformene i dag. Slik har det ikke alltid vært.
Foto/ill.:
Solfrid T. Langeland

– Alle har et forhold til sykepleieruniformen. Hypotesen min var at sykepleieruniformen var blitt brukt som mer enn bare klær, sier Anette Tvedt.

Hun har nylig levert masteroppgave i sykepleievitenskap, forskningsgruppe praxeologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Praxeologi blir definert som empiriske og teoretiske studier av sosiale praktikker og Tvedt valgte å se på uniformpraktikker slik de har materialisert seg ved Haukeland universitetssykehus og gjennom lærebøker brukt ved Høgskolen i Bergen.

Symbolsk sykepleieruniform

– Sykepleieruniformen har en sterk symbolsk funksjon og sykepleiere har historisk sett vært lett gjenkjennelige med sine klassiske uniformer i form av blå kjole, hvitt forkle og hodeplagg. Slik er det ikke lengre, sier Tvedt, som selv er sykepleier i Korttidsposten, Mottaksklinikken  på Haukeland universitetssykehus.

Hun ville studere hvordan sykepleieruniformene oppstod og hvordan uniformer som praksis har blitt opprettholdt. Hvordan kan det kan ha seg at uniformen har hatt så ulik utforming og hvilken funksjon uniformene har hatt?

– Jeg har studert uniformen helt siden tiden med diakonissene fra 1877 og til Haukeland åpnet i 1912 og frem til i dag. Studien min viser at sykepleieruniformer har hatt helt forskjellig funksjon gjennom tidene. Det er også interessant å se at argumentasjonen for uniformer har variert alt ettersom uniformen har forandret seg, sier Tvedt.

Kamp og annerkjennelse

De første sykepleieruniformene var inspirert av diakonissene, som igjen var inspirert av prestefruen.

– Diakonissene gjorde mye av det samme som sykepleierne gjorde senere, men hadde ikke et anerkjent yrke. De gikk med fotsid kjole, hette og stor sløyfe under halsen basert på prestefruens påkledning for å få tilnærme seg en akseptert sosial klasse, sier Tvedt.

Da Haukeland universitetssykehus åpnet i 1912 var sykepleiernes uniform inspirert av diakonissene - denne gangen med et lommetørkle brettet over hodet. De første sykepleierne ved Haukeland Universitetssykehus gikk med en fotsid blå uniform med hvitt forkle.

– Uniformen ga dem et uttrykk av å være av en annen sosial klasse enn de faktisk var, og hodeplagget ble brukt? Siden det var det de borgerlige kvinnene gjorde. De var fortsatt kuet under den dominante legen, og kjempet for annerkjennelse av sykepleie som yrke, sier Tvedt.

Appetittlig og dydig

I sykepleieuniformens spede begynnelse var den i stor grad også et symbol på underordning.

«Sykepleiersken skal være ren og pen og apetitelig. Ja, hun skal være saadan at man faar lyst til å ta på hende.»

Slik formulerte legen og Høyre-politikeren Gunnar Magnus Kjølstad Graarud seg i 1918.

– En stor kontrast til det vi ser på som funksjonen til sykepleieruniformen i dag, sier Tvedt.

Buksene kommer

I 1993 gjorde buksene sitt inntog til sykepleieruniformene. Uniformenes preg var mer institusjonelle og kjønnsløse, og formålet hadde endret seg mye fra sykepleieruniformens spede begynnelse.

– Arbeidstøyet til sykepleierne på Haukeland bærer nå preg av likhet, og det skilles ikke mellom yrkesgruppene på samme måte som før, dette markers bare med et navneskilt med yrkestittel. Det viktige er heller å skille klinikker fra hverandre, og Mottaksklinikken på Haukeland skiller seg for eksempel ut med røde kitler.

Anestesisykepleierne har grønne drakter av praktiske grunner - det er blant annet mindre ubehagelig å se blod på grønt enn hvitt. 

– Tidligere var det viktig å bruke sykepleierdrakten for å vise hva man var utdannet som, i dag er man ikke så opptatt av det. I dag er det praktiske grunner eller tilhørigheten til sykepleieren som avgjør fargen på drakten.

– Fra å ha en enorm symbolverdi, er drakten i seg selv er ikke noe som sykepleierne reflekterer så mye over i dag.