Hjem

Aktuelt

Nyhet

UiB ble hørt i regjeringens stortingsmelding om høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».

isaksen_museet.jpg

isaksen
NY STORTINGSMELDING: – Målet med stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» er å gjøre studentene bedre rustet til et arbeidsliv i omstilling, sier kunnskapsministeren.
Foto:
Regjeringen/UiB

Merittering av gode undervisere og økt fokus på internasjonalisering er blant punktene i stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» som ble lagt frem av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag. I tillegg vil regjeringen lage en arena hvor høyskoler og universitet skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. 

– Ett av hovedmålene med denne meldingen er at studentene får en utdanning som gjør dem klare for arbeidslivet. Det er kanskje viktigere enn noen gang, sier Røe Isaksen.

– Vi registrerer med tilfredshet at flere av innspillene til UiB er kommet med i meldingen. Dette viser at mange av de grepene vi allerede er godt i gang med er gode bidrag til å heve kvaliteten, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

LES OGSÅ: Her er forslagene UiB hadde til stortingsmeldingen

Merittering av forelesere 

Regjeringen skriver i en pressemelding av de ønsker å gjøre studentene bedre forberedt til et samfunn og et arbeidsliv i omstilling. Ett av grepene er å skape bedre undervisning ved å innføre et meritteringssystem til de beste underviserne. 

–  Det skal bli like gjevt å undervise som å forske. Kunnskap er ikke en vare som skal formidles og konsumeres. Det er noe som oppstår og utvikler seg når underviser og studenter kommer sammen. God undervisning kan læres. Da må det finnes et fagfellesskap som satser på utdanning, sier kunnskapsministeren.

– Meritteringssystem for undervisning var et grep vi spilte inn til kvalitetsmeldingen og vi er allerede i gang med en prøveordning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sier rektor Dag Rune Olsen.

UiB mer ambisiøse på internasjonalisering

Regjeringen forventer også at institusjonene har ambisiøse mål for studentutveksling. De har et mål at innen år 2020 skal 20 prosent av dem som avlegger graden sin i Norge ha vært på utveksling. 

UiB har allerede satt et enda mer ambisiøst mål enn regjeringen. 

– Vi er glad for at regjeringen forventer at institusjonene satser på internasjonalisering. Dette området har lenge vært viktig ved UiB og vi har mål om at 40 % av våre studenter skal dra på utveksling innen 2022, sier rektor Dag Rune Olsen

Går gjennom meldingen i detalj

Blant andre punkter i stortingsmeldingen er større satsing på talenter i akademia og at institusjonene i større grad skal kunne sette opptakskrav til utdanningene. I tillegg ønsker regjeringen å opprette en kvalitetsportal hvor de samler data og vurderinger som sier noe om studiekvaliteten på ulike studier.  

– Vi vil nå sette oss ned å gjennomgå denne meldingen i detalj. Denne meldingen har lenge vært etterspurt av studentene og vi skal nå lese den nøye og bruke den aktivt i vårt kvalitetsarbeid, avslutter rektor Olsen.