Hjem
Aktuelt
Forskningsrapport

Politiet har liten tro på effektene av nærpolitireformen

En ny rapport skrevet av UiB-forsker Helge Renå viser at ansatte og ledere i politiet har liten tro på at nærpolitireformen vil føre til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.

Politi
SKEPTISKE: En ny forskningsrapport laget ved UiB viser at ansatte i politiet er svært skeptiske til nærpolitireformen.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

En fersk studie gjennomført av forskere fra Universitetet i Bergen viser at det er lave forventninger og utbredt skepsis til nærpolitireformen blant ansatte og ledere i politiet. 

Studien bygger på en spørreundersøkelse sendt ut til alle ledere og ansatte i politiet sommeren 2016. Totalt 15.705 ansatte og ledere i politiet mottok spørreundersøkelsen. Forskerne fikk svar fra 5786 politiansatte, som gir en responsrate på 36,8 prosent. 

Mindre enn en tredjedel tror reformen vil ha positive konsekvenser for eget arbeidssted. Og andelen er enda lavere når det gjelder konsekvenser for politiet mer generelt. 

Og enda færre – mindre enn 20 prosent – var enig i at reformen vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, styrking av det kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge, og et mer synlig og tilgjengelig politi.

– Dette bør bekymre vår nye justisminister og de andre med ansvar for gjennomføringen av nærpolitireformen, sier stipendiat Helge Renå ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, som har skrevet rapporten.  

Også skepsis blant ledere i politiet

Andelen ledere i politiet som er positive til reformen er større enn vanlig ansatte. Likevel sier et flertall av lederne i politiet at de stiller seg skeptiske til om reformen vil få nevneverdig positive konsekvenser.

Mindre enn en tredjedel av lederne sier seg enig i at reformen vil bidra til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse og styrking av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Kun 19 prosent av lederne tror reformen vil bidra til et mer synlig og tilgjengelig politi. 

Samlet tyder resultatene på at kun et fåtall av lederne tror det politiske målet om mer sentralisering vil føre til et mer synlig politi.

– Resultatene fra denne undersøkelsen er en sterk indikasjon på at politiske og administrative myndigheter har en jobb å gjøre i å skape oppslutning om reformen internt i organisasjonen, og at den videre prosessen vil bli krevende, sier stipendiat Helge Renå.  

Stolte av å jobbe i politiet

På spørsmål om situasjonen i politiet i dag, viser svarene at de fleste av respondentene er stolte av å jobbe i politiet.

Likevel svarer nærmere halvparten at de i liten grad opplever at de tilbys relevant kompetanseutvikling. To tredjedeler svarer at de i løpet av de siste 12 månedene har deltatt på én eller flere fysiske øvelser på prosedyren Pågående livstruende vold (PLIVO). Kun ti prosent sier de har deltatt i en øvelse på håndtering av en krevende straffesak. 

Stort forskningsprosjekt

Rapporten fra spørreundersøkelsen har fått tittelen «Nærpolitireformen – politiansatte og lederes vurdering av dagens situasjon og forventninger til reformen». 
Den er en del av et større forskningsprosjekt om nærpolitireformen som gjennomføres av stipendiat Helge Renå, professor Per Lægreid og professor Jacob Aars ved Insitutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB og Rune Glomseth ved Politihøgskolen.  

Forskerne skal følge innføringen av reformen, og planen er å gjenta spørreundersøkelsen ytterligere to ganger senere i reformprosessen.