Hjem
Aktuelt
Nyhet

Forskning og utdanning viktig for å nå målene i regjeringens havstrategi

– Vi er klare til å ta en førende posisjon i arbeidet med å innfri de målene og ambisjonene som ligger i denne strategien, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

ægir
HAVSTRATEGIEN: Utforskning av nye havområder er viktig for norsk havforskning fremover. UiBs fjernstyrte miniubåt «Ægir» blir avgjørende i dette arbeidet.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Regjeringens havstrategi har ambisjoner om at havet skal bli enda viktigere i tiden fremover, og peker på at forskning og utdanning er helt sentralt for å nå disse målene.

– Det er positivt at regjeringen er tydelig på at en videreføring og forsterking av innsatsen på hav gjennom forsknings-, innovasjons- og utdanningspolitikken, er sentralt for å nå målene i havstrategien, sier rektor Dag Rune Olsen. 

500 marine forskerårsverk ved UiB

Bergen er den 13. største byen i verden innen marin forskning, og suverent størst i Norge. 

– Ved UiB har vi over 500 forskerårsverk som jobber innen det marine og Bergensområdet står for halvparten av den norske marine forskningen. UiB har flere populære studieprogrammer knyttet til hav, blant annet et integrert masterprogram i havbruk og sjømat, som vil sikre næringen den kunnskapen som trengs i årene fremover, fortsetter rektor Olsen ved UiB. 

– Avgjørende å utforske nye havområder

Norge er en stormakt innen hav og behovet for å oppdage nye områder er stort.

– Norge en stormakt innen hav og i tiden fremover blir det avgjørende å utforske nye områder. K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning har bidratt, og vil bidra, til å oppdage områder man aldri før har kjent, sier rektor Dag Rune Olsen. 

Regjeringen peker på at samarbeid på tvers, blant annet gjennom klynger, blir sentralt i tiden fremover og de vil blant annet stimulere til økt samarbeid på tvers av havnæringer og mellom fagmiljøer.

– UiBs strategi har kunnskapsklynger som sitt viktigste virkemiddel. Vi er glad for at regjeringen sin strategi nå tar arbeidet med en marin kunnskapsklynge i Bergen et steg videre, avslutter rektor Olsen.