Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB oppretter senter for Kina-satsing ved Det juridiske fakultet

Universitetet i Bergen har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina. Nå styrkes satsingen ytterligere med opprettelsen av Norwegian China Law Centre ved Det juridiske fakultet.

kina
NYTT KINA-SENTER: Universitetsstyret vedtok i dag å opprette Norwegian China Law Centre ved Det juridiske fakultet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Som en del av UiBs brede Kina-satsing vedtok Universitetsstyret torsdag 23. februar å opprette Norwegian China Law Centre ved Det juridiske fakultet. 

Det nye senteret skal blant annet utvikle og koordinere alle aktiviteter knyttet til Kina ved Det juridiske fakultet. Samtidig skal senteret gi støtte og råd til andre enheter og forskere ved UiB som ønsker å samarbeide med kinesiske universiteter. 

Den offisielle åpningen av Norwegian China Law Centre vil finne sted under UiBs Kina-konferanse i Universitetsaulaen torsdag 4. mai.   

Bevisst navnevalg

Fakultetet har allerede samarbeidsavtaler med en rekke ledende universiteter i Kina, og er per i dag i samtaler om avtaler med flere andre universiteter. 

Og det er det økte samarbeidet med kinesiske universiteter som er bakgrunnen for behovet for et eget senter. Det juridiske fakultet har på kort tid bygget opp en omfattende portefølje med ulike aktiviteter som involverer kinesiske samarbeidspartnere, og har sett behovet for å samle disse aktivitetene under et eget senter. 

Visedekan Bjørnar Borvik ved Det juridiske fakultet presenterte planene for Universitetsstyret.  Han fortalte blant annet at valget av navnet på senteret er helt bevisst. Norwegian China Law Centre er et uttrykk for at dette skal være et nasjonalt senter. Fakultetet ønsker å samarbeide med offentlige myndigheter og det private næringsliv i hele Norge. I tillegg ønsker de at senteret skal være tilgjengelig for studenter ved de øvrige juridiske utdanningsinstitusjoner i Norge.

– Navnevalget forplikter, og vi ønsker å kommunisere at dette ikke bare er for Det juridiske fakultet, men for hele UiB og andre institusjoner i Norge, fortalte visedekan Bjørnar Borvik. 

Les saksdokumentene om opprettelsen av Norwegian China Law Centre her

Øke kunnskap og forståelse

Målet er å øke kunnskapen om kinesisk lov og gi en bedre forståelse av det kinesiske rettssystemet i det norske samfunnet for øvrig, både blant akademikere, studenter og næringslivet. I tillegg vil senteret arbeide for å øke kunnskap og forståelse av europeisk, internasjonale og nasjonale rettssystemer blant kinesiske akademikere og studenter. 

For å oppnå dette vil Norwegian China Law Centre legge til rette for en rekke aktiviteter for både studenter og forskere: 

  • Utveksling for studenter ved Det juridiske fakultet og kinesiske samarbeidsuniversiteter.
  • Legge til rette for utveksling blant forelesere ved å opprette relevante kurs både her hjemme og ved kinesiske samarbeidsuniversitet. 
  • Utvikle forskningssamarbeid mellom Det juridiske fakultet og kinesiske samarbeidspartnere.
  • Invitere forskere og representanter fra kinesisk næringsliv som gjesteforelesere.
  • Invitere kinesiske forskere og ph.d-kandidater til å forske på relevante temaer ved senteret. 

Tiltakene som la grunnlaget for senteret

Det juridiske fakultet har allerede god erfaring med Kina-relaterte prosjekter. Chinese Law Summer Program har vært en suksess, hvor norske jusstudenter har reist til Kina på utvekslingsopphold. Og våren 2017 er det satt i gang et semesterprogram i kinesisk rett. UiB er det første juridiske lærested i Norge med et slikt opplæringstilbud. 

Ni studenter ble tatt opp på programmet, og etter et introduksjonskurs i kinesisk språk og kultur er de i dag på undervisningsopphold i Kina. 

I tillegg har forskere ved Det juridiske fakultet undervist ved universiteter i Kina. 48 kinesiske studenter har tatt eksamen i menneskerettighetskurs som Bjørnar Borvik selv har holdt. 

Kinesiske forelesere har også vært i Bergen. 21 studenter ved Det juridiske fakultet har tatt eksamen i kinesisk rett etter å ha fått undervisning av en kinesisk professor. 

Økt Kina-fokus

Opprettelsen av Norwegian China Law Centre var ikke den eneste Kina-relaterte saken som ble tatt opp i dag. Universitetsstyret fikk også forelagt en kartlegging av universitetets faglige aktiviteter rettet mot Kina i dag, innspill til en ny Kina-strategi og en plan for videre arbeid med å utarbeide et strategisk dokument for forsterket samarbeid med Kina. 

Les alle saksdokumentene til Universitetsstyremøtet 23. februar her