Hjem
Aktuelt
Nyhet

Vedtok byggestart av Helsecampus Årstadvollen

Et enstemmig Universitetsstyre vedtok 1. byggetrinn av Helsecampus Årstadvollen under universitetsstyremøtet torsdag 23. februar.

Modell av Helsecampus Årstadvollen
Helsecampus Årstadvollen: 1. byggetrinn i den nye helseklyngen.
Foto/ill.:
b+b arkitekter

Hovedinnhold

Under universitetsstyremøtet torsdag 23. februar ble det vedtatt å sette i gang trinn 1 av byggeprosessen Helsecampus Årstadvollen. 

Dette innebærer at det gamle odontologibygget i Årstadveien 17 rives og at det bygges et nytt bygg. Dette bygget skal blant annet huse Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Det psykologiske fakultet. 

Etter planen skal det nye bygget stå klart mot slutten av 2019. 

Les planene for 1. byggetrinn for Helsecampus Årstadvollen her

11 000 kvadratmeter

Det nye bygget i Årstadveien 17 blir på om lag 11 000 kvadratmeter og vil ha en kostnadsramme på 462 millioner kroner. 

Bygget planlegges seksjonert i to seksjoner, der Universitetet i Bergen eier 35 prosent, mens Nygårdshøyden Eiendom AS eier 65 prosent. 

Seksjonen eid av Universitet i Bergen planlegges finansiert gjennom salg av andel tomt til Nygårdshøyden Eiendom AS, inntekter fra salg av eiendommen Christiesgate 13 og avsetning over universitetets investeringsbudsjett.

Internasjonalt kraftsentrum

Å etablere kunnskapsklynger er ett av de viktigste virkemidlene i universitetets strategi 2016-2022 «Hav, Liv, Samfunn», og Helsecampus Årstadvollen er ett av flere planlagte klyngeprosjekter.

Visjonen for klyngen er å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Helsecampus Årstadvollen har også som ambisjon å følge opp Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien og endre helseforskningens innretning for å skape nye, effektive løsninger på lokale og globale utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning og aktiv bruk av teknologi. 

Universitetet samarbeider blant annet med Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet og Uni Research for å realisere planene. 

3 byggetrinn

Utbyggingen av Helsecampus Årstadvollen vil foregå i tre trinn. I første byggetrinn rives altså det gamle odontologibygget i Årstadveien 17 for å gi plass til et nybygg.

Det nye bygget vil stå klart for innflytting i løpet av 2019. Da skal etter planen Da skal etter planen Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB flytte inn sammen med Uni Helse og relevante fagmiljøer fra Det psykologiske fakultet ved UiB, Høgskolen i Bergen og Bergen kommune. 

Bygget vil inneholde kontorarealer, undervisningsarealer og spesielt tilrettelagte rom som for eksempel behandlingsrom, fastlegekontor, omsorgsteknologilab og visningsrom for velferdsteknologi. I tillegg vil det være fellesarealer og møteplasser som på beste måte tilrettelegger for faglig samhandling.

Byggetrinn to vil omfatte en total rehabilitering av Overlege Danielsens Hus i Årstadveien 21. Arealet her er på ca. 4500 m2. 

Byggetrinn tre innebærer oppføring av nybygg på det som i dag er en parkeringsplass i Årstadveien 23. Nybygget vil være på ca. 10 000 m2.