Hjem
Aktuelt
Forskningsartikkel

UiB-forsker kritiserer 22. juli-kommisjonen i forskningsartikkel

– Vurderinger gjort på feil grunnlag, skriver stipendiat Helge Renå ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

politi
FIKK HARD MEDFART: Politiet fikk hard kritikk av 22. juli-kommisjonen etter 22. juli 2011.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I en artikkel i den siste utgaven av Norsk statsvitenskapelige tidsskrift, tar stipendiat Helge Renå ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap for seg 22. juli-kommisjonens rapport om politiaksjonen på Utøya 22. juli 2011, «NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen».

I artikkelen kritiserer Renå 22. juli-kommisjonens vurderinger på flere ulike områder. Blant annet mener han at deler av kommisjonens analyser er bygget på informasjon som først ble kjent i etterkant. 

«Dermed gjøres vurderingene i noen tilfeller på feil grunnlag, hvis målet er å gjøre vurderingene ut i fra situasjonsbildet aktørene hadde der og da», skriver Renå.

Les hele artikkelen i siste nummer av Norsk statsvitenskapelige tidsskrift her.

– Post-kunnskap blir gjort til pre-kunnskap

Renå konkluderer også med at kommisjonen i spørsmålet om ansvar er uklare på hva og hvor mye som kan tilskrives henholdsvis systemet og personene i systemet.

I et intervju med Aftenposten sier Renå at han mener kompleksiteten i hendelsen forsvinner i kommisjonens analyse. 

– Post-kunnskap blir gjort til pre-kunnskap, og forholdet mellom system- og personsvikt forblir uavklart, sier Renå. 

Metaanalyse av rapporten

Artikkelens overordnede tema er kommisjoners analyser, og grunnlaget for disse. Renå har studert hvilke analyseperspektiv og vurderingskriterier kommisjonen har anvendt, og sett på hvilke vitenskapsteoretiske antagelser vurderingene og konklusjonene i rapporten er bygget på.  

Mer konkret gjøres en metaanalyse av kommisjonens tolkning av egen oppgave og dens analyse av politiaksjon Utøya. Problemstillingen metaanalysen besvarer er todelt:

1) Hvilke vitenskapsteoretiske og beslutningsteoretiske antagelser ligger til grunn for kommisjonens analyse, vurderinger og konklusjoner?

2) Hvilken betydning har antagelsene for kommisjonens analyse, vurderinger og konklusjoner?

22. juli-kommisjonen

22. juli-kommisjonen ble ledet av Alexandra Bech Gjørv. I rapporten som kom et drøyt år etter angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya, fikk både politi og myndigheter hard medfart. Rapporten er lagt til grunn for reform- og omstillingsarbeid i politiet. 

Gjørv sier til Aftenposten at hun er uenig i kritikken om etterpåklokskap og mangel på systemkritikk, og sier kommisjonens oppsummering om Utøya-aksjonen nettopp retter hovedkritikken mot «systemet».

Artikkelen «22. juli-kommisjonens analyse, vurderinger og konklusjoner - en metaanalyse av politiaksjonen på Utøya» inngår i et temanummer i Norsk statsvitenskapelige tidsskrift om samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Gjesteredaktørene for temanummeret er professor Per Lægreid og førsteamanuensis Lise Hellebø Rykkja ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.