Hjem
Aktuelt
NYTT ÅREMÅL SOM UNIVERSITETSDIREKTØR

Halve livet i tjeneste for museet

Det begynte med graving etter kulturskatter på Bryggen. Nå har vært Henrik von Achen vært ansatt ved Universitetsmuseet i 30 år. Han er klar for et nytt åremål som direktør i museets kanskje mest spennende fase.

- Jeg er genuint glad i museet og samfunnsoppdraget vi har, og det må man være for å holde på med noe slikt, sier Henrik Von Archen, fagdirektør ved Universitetsmuseet i Bergen.
GLØDER: - Jeg er genuint glad i museet og samfunnsoppdraget vi har, og det må man være for å holde på med noe slikt, sier Henrik Von Archen, fagdirektør ved Universitetsmuseet i Bergen.
Foto/ill.:
Solfrid T. Langeland

– På noen områder er læringskurven min flat som en pannekake, ler Henrik von Archen (62).

Vi møter den danskfødte museumsgeneralen på kontoret for å snakke om hans fire nye år i direktørstolen for Universitetsmuseet i Bergen. Før intervjuet må han bare legge siste hånden på verket til to forskningsartikler han har lovet å skrive. Forskerånden er det ikke så lett å gi slipp på, selv om han er direktør.

Begynte på Bryggen

Von Achen ble ansatt ved Universitetsmuseet i Bergen 1. januar 1987. Det betyr at han nylig rundet hele 30 år på museet.

– Etter mastergraden min i Århus fortsatte jeg studiene mine i Bergen gjennom et stipend knyttet til museet, forteller von Achen. 

I 1979 fikk den ivrige studenten sin første lønnsslipp fra det som nå er Universitetsmuseet i Bergen. Han hadde da vært med på gravearbeider på Bryggen.

Planen har hele tiden vært å bruke tiden på museet til å forske, men det har det blitt lite tid til i karrieren. Fra 1994-1997 var han instituttstyrer ved IKK, i 1999 ble han professor, og var 2002-2005 styrer ved museets kulturhistoriske samlinger. Siden 1. mars 2012 har han vært direktør ved museet. Nå er åremålet fornyet for fire nye år i direktørstolen.

– Jeg har aldri gått med en direktør i magen, men jeg er ikke så god på å si nei. Selv om jeg nå er direktør vil jeg alltid ha forskerhodet med meg, forsikrer han.

Produktiv forskningsinstitusjon

Universitetsmuseet i Bergen består av De kulturhistoriske samlingene, Seksjon for ytre kulturminnevern, De naturhistoriske samlingene med Muséhagen, og Arboretet og Botanisk hage på Milde. Museet var en viktig del av grunnlaget for etableringen av Universitetet i Bergen i 1946, og er nå en integrert del av universitetet. Universitetsmuseet har rundt 120 ansatte og har virksomhet på i 14 forskjellige adresser.

Som fagdirektør er von Achen opptatt av at Universitetsmuseet skal fylle rollen til alle de tre f-ene: forske, forvalte og formidle.

– Vi har 4,6 millioner objekter knyttet til museet og dette utgjør en vesentligdel av norsk kultur- og naturarv. Det er viktig at vi bruker krefter på å formidle, forvalte og forske på dette, sier han.

I dag forskes det ved Universitetsmuseet i Bergen innen disiplinene arkeologi, antropologi, botanikk, geologi, kunst- og kulturhistorie, museologi og zoologi. Når det gjelder vitenskapelig publisering, er museet blant de mest produktive institusjonene i Norge.

Henrik Von Achen fylte nylig 62 år. Når åremålet går ut vil han være 66, men målet er å fortsette på museet til han er 70 år – enten det blir som forsker eller direktør.

– Jeg har fortsatt mye jeg har lyst å forske på, sier han.

To spennende år i vente

Høsten 2013 stengte Universitetsmuseet dørene til sine naturhistoriske utstillinger, det bergenserene kaller Dyremuseet.  Dyremuseet på Nygårdshøyden er landets eldste stående museumsbygning. Sommeren 2019 åpnes dørene igjen, etter flere år med renovering.

– Målet er å opprettholde forskningsaktivitetene, forvalte alt det dyrbare vi har på en god måte – og drive stadig mer aktiv forskningskommunikasjon. Vi er uten tvil inne i en spennende fase nå med innflytningen i 2019. Det er viktig vi profilerer oss på riktig måte fremover, slik det bør forventes av et universitetsmuseum, sier direktøren.

Han brenner også for formidling og kontakt med samfunnet.

– De to nærmeste årene blir uhyre spennende. Det er nå vi skal forme profilen vår for fremtiden.